KITABU’L-FITEN

10 03 2007

KİTABU’L-FİTEN
Fitneler Kitabı

1- YÜCE ALLAH’IN
“Ve öyle bir fitneden sakının ki, hiç de içinizden yalnız zulmedenl ere dokunmakl a kalmaz ve bilin ki Allah’ın
azabı şiddetlidir” (el-Enfâl: 25)

KAVLİNİN BEYÂNI İLE PEYGAMBER(S)’İN FİTNELERDEN SAKINDIRM ASININ BEYÂNI HAKKINDA GELEN HADÎSLER BABI

Yazının devamını oku »

Reklamlar