MUKADDİME

11 04 2007

İbn Hacer el-Askalani

HADİS USULÜ

Kitabın orjinal ismi: Nuhbetü’l-Fiker Şerhi

MUKADDİME

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla
Hamd, Alim, Kadir, Hayy, Kayyum, Basir olan Allah’a mahsustur . Tek bir Allah’tan başka ilah olmadığına, şeriki bulunmadığına şehadetle O’nu tekbir ederim. Cennet’nimetleri yle müjdeleyici ve Cehennem azabıyla korkutucu olarak bütün insanlara gönderdiği efendimiz Muhammed’e (s.a.v.) alu ashabına Allah salat ve selam etsin


Hadisçilerin ıstılahı hakkında eski ve yeni imamlara ait tasnif edilmiş eserler pek çoktur. Bu konuda ilk kitap tasnif eden kimse, el~Kazi Ebu Muhammed er-Ramahurmuzi olup kitabına “el-Muhaddisu’1-Fasıl” adını vermiştir; fakat bu kitap, bütün konuları içine almamıştır.
Er-Ramahurmuzi’den sonra el-Hakim Ebü Abdillah en-Neysaburi gelir. Fakat o da kitabım tertib ve tehzib etmemiştir.
El-Hakim’i, Ebu Nu’aym el-Isbahani takip etmiş ve onun kitabına bazı ilaveler yaparak yeni bir kitap vücuda getirmiş, bir çok şeyleri de kendinden sonrakile re bırakmıştır.
Bunlardan sonra el-Hatib Ebu Bekr el-Bağdadi gelmiş, el-Kifaye adını verdiği rivayet kaideleri yle ve el-Cami’li-abadi’ş-şeyh ve’s-sami” adını verdiği rivayet adabıyla ilgili birer kitap tasnif etmiştir. Hadisle ilgili ne kadar ilim varsa, o konuda bir kitap vücuda getirdiği için Hafız Ebu-bekr İbni Nukta onun hakkında şöyle demiştir: “Her insaf sahibi bilir ki, el-Hatib’ten sonra gelen muhaddisl er onun kitaplarına, istinad ederler.”
EI-Hatib’ten epeyce sonra diğer b^ kimseler daha gelmiş ve bu ilimden nasipleri ni almışlardır. El-Kadı Iyad küçük bir kitap cemetmiş ve ona el-İlma! fi ma’rifeti usuli’r-rivaye ve takyidi’s-sema11 adını vermiştir. Ebu Hafs el-
Meyanci bir cüz cemetmiş ve ma la yesa’u’l-muhaddise cehluh diye isimlendi rmiştir. Bunlar gibi şöhret kazanan, verdiği bilgi çok olsun diye değişik konuları içine alan, anlaşılması kolay olsun diye kısaltılan daha birçok kitap tasnif edilmiş ve bu, Hafız, Fakih, Takiyyu’d-Din Ebu Amr Osman İbnu’s-Salah Abdurrahm an eş-Şehruzuri gelinceye kadar devam etmiştir. İbnu’s-Salah Dımaşk’ta yaşamıştır. Eş-refiyye Medresesi nde hadis öğretimiyle görevlendirildiği zaman meşhur kitabını cemetmiş; hadis usulü ilminin çeşitli konularını tehzib ile bunları yeri geldikçe talebeler ine yazdırmıştır. Bu yazdırma dolayısıyladır ki, kitabın tertibi istenilen mükemmeliyette olmamıştır. İbnu’s-Salah, daha ziyade yukarıda ismi geçen el-Hatib’in çeşitli kitaplarına itana göstermiş, dağınık konularını bir araya getirmiş, başka ilaveler yapmış, faydalı olanlarını seçmiş, bu suretle, başka kitaplard a dağınık olan meseleler, onun kitabında biraraya gelmiştir. Bu sebepledi r ki halk, bu kitaba eğilmiş ve onun yolunda gitmiştir. Kaç kişi onu nazmetmiş, kaç kişi ihtisar etmiş, kaç kişi üzerine Müstedrek yazmış, kaç kişi iktisar etmiş, kaç ki§İ onun leh ve aleyhinde bulunmuş, sayılamaz. Bazı dostlar, kendileri için bu kitabı özetlememi benden istediler . Ben de onu küçük bir kitap halinde özetledim ve Nuhbetu’l-fiker fi mustalahı ehli’1-eser adım verdim. Bu işi yaparken, bazı nadir ve faydalı ilaveler yaparak onu kendime has bir şekilde tertip ve izah ettim. İkinci defa bende bir heves uyandı ve bu ilme yeni başlayanlar için gizli taraflarını açıklayan, faydalı taraflarını gösteren ve müşkillerini halleden bir şerh yazmak fikri belirdi. Nihayet, bu yola girm’ek temennisi yle dostların istekleri ne icabet ettim. İzah ve tevcih yönünden metnin şerhinde büyük gayret sarfettim; anlaşılmayan taraflarına işarette bulundum; çünkü ev sahibi evin içindekini başkasından daha iyi bilir.

Reklamlar

İşlemler

Bilgi

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s
%d blogcu bunu beğendi: