N

10 04 2007

Hadis Fihristi

N

Nafaka vermek: Müslim; 998,
Nafile evde kılınır: Ebu Davud; 1043, Müslim; 208, Tirmizi; 447, 448, İbn Mace; 1377,
Nafile namaz cemaatla kılınabilir: Müslim; 658, Buhari; 1c. 476, 3c. 1127,
Nafileden tamamlanır farzlar: Ebu Davud; 864, İbn Mace; 1425,


Nakışlı namazla ile namaz kılmak: Müslim; 556, İbn Mace; 3550, Ebu Davud; 914,
Nalınlarla, ayakkabılarla namaz kılma: Nesei; 775,
Namahrem kadına ansızın bakışı sordum, o gözünü başka tarafa çevir,buyurdu: Darimi; 2646, Müslim; adap 45,
Namahrem kadınlarla baş başa kalmasın ve de arzularına uyan bidatçılarla münakaşa etmesin: Darimi; 307,
Namazdan başka hiçbir amelin terkini küfür olarak görmezlerdi: Tirmizi; 2757, İbn Ebu Şeybe; musannef; 10495-iman 137,
Namazı olmayanın dini yoktur: Taberânî, Mu’cemus-Sağır; 60, El-Kenz; 21618,
Namazı terkedeni n islamdan çıktığı: Muhammed İbn Nass K. Salat; 920,
Namaz günahlara kefaretti r: İbn Mace; 1395, 1398,
Namaz hataları siler: Buhari; mevakıt 6, Tirmizi; 3027,
Namaz ilk farz olduğunda iki rekat olarak farz kılındı. Hicretten sonra, sefer namazı olduğu gibi bırakıldı. Hazar (mukimlik hali) namazı ise dörde tamamlandı:Nesei; 452-456, Müslim; muhtasar 202,685, Ebu Davud; salat 1198, Buhari; taksir 5, 3c. 1060
Namaz imandandır: Buhari; 1c. 192,
Namaz kılanın önünden geçilmez, geçmek isteyen engelleni r: Müslim; 507,
Namaz kılınmayan vakitler: Müslim; 831,
Namaz kılma şekli: (Bu konuda yayınevimizin Kitap ve Sünnete Göre Namaz: Muhammed Ebu Said el-Yarbuzi’ nin kitabına bakınız.): Nesei; 889,
Namaz kılmadıkça onlarla savaşın: Müslim; 1854, Tirmizi; 2367, Ebu Davud; 4760,
Namaz Mekkede farz kılındı: Nesei; 451, Müslim; 162,
Namaz önce 2 farz kılındı, seferde namaz aynı kaldı, hazarda 4 oldu: Nesei; 452-456,
Namaz usülüne uygun kılınır: İbn Mace; 3977,
Namaz zikir’ dir: Cuma; 9,
Namaz,oruç ve sadakanın misali: Tirmizi; 3022,
Namaza kalktığım zaman abdest almakla emrolundu m: Tirmizi; 1908,
Namazda amel: Ebu Davud; 917, Müslim; 543, Nesei; 828,
Namazda boynu üzerine çocuk taşıma: Buhari;2c. 590, Müslim; 543,
Namazda el şaklatmanın hükmü: Müslim; 422, Tirmizi; 366, Ebu Davud; 939,
Namazda el ve ayak çemreme yapılabilir: Buhari; 13c. 5848,
Namazda eller goğüs üzerine bağlanır: Müsned; 5c. 226, 4c. 318, İbn Huzeyme; 479, 480, Beyhaki; 2c. 30, Ebu Davud; 759, Buhari; 2c. 755, Muvatta; 1c. 202,
Namazda elleri kaldırarak dua: Nesei; 1184,
Namazda elleri kaldırma: Buhari; 2c. 752, Buhari; cüz’ de 12, Müslim; 390, Ebu Davud; 721, 723, 738, İbn Mace; 859, 862, 864, 866-868, Tirmizi; 255, 303, Muvatta; 1c. 94, 95, Nesei; 1143, İbn Hazm Muhalla; 4c. 92,
Namazda hacc gibi bir vakiti vardır: Taberani; kebir 9375, Abdurrezz ak; 3747,
Namazda her tekbirde ellerini kaldırırdı: Taberani; evsat, zevaid 2c.102, Buhari cüz’ünde 12,25, Ebu Davud; 738, Muvatta; 1c. 95
Namazda iftidah tekbirind e, rukuya giderken ve doğrulurken elleri kaldırma: Buhari; 2c. 753, İbn Mace; 859, 862, 864, 858, Müslim; 390, Ebu Davud; 723, İbn Hazm muhalla; 4c. 94,
Namazda konuşulmaz: Ebu Davud; 949, Müslim; 539, Tirmizi; 401, Nesei; 1220, Buhari; tevhid 42,
Namazda kunut: Ebu Davud; 1440, Müslim; 1076,
Namazda önce dizler yere konur: ZAYIF: Ebu Davud; 839, İbn Mace; 882, Tirmizi; 267,
Namazda saçla oynamanın kerahati: Buhari; 2c. 809,
Namazda secdeye giderken önce eller, sonra dizler konur: Nesei; 1091, Tahavi; 1c. 245, Buhari; tarihi 1c. 139, Ebu Davud; 840, Darimi; 1327, Dare Kutni; 1c. 345, Beyhaki; 2c. 99, Buhari; 2c. 796,
Namazda sehv secdesi: Buhari; 1c. 489, 491, 3c. 1162,
Namazda selam alma:Müslim;938, Ebu Davud; 923, Nesei; 1222
Namazda şeytandan Allah’ a sığınma: Müslim; 2203,
Namazda şifa vardır: İbn Mace; tıb 10,
Namazda teravihde elde kuran okuyarak namaz kılınabilir: Fıkhus-Sünne 1c. 277,
Namazda uyuklayan uyuklayar ak namazı bırakır:Müslim; 784
Namazda yalnız birinci tekbirde ellerin kaldırılacağı bir daha kaldırılmayacağı hadisinin müdrec (senedi veya metninde rivayet edenlerde n biri tarafından aslında olmayan ve rivayet edenlerin hadisin aslında olduğunu zannettik leri bir veya birkaç kelime yada cümle eklenerek rivayet edilen hadislere denir) oluşu: Ebu Davud; 748, 750, 752, Tirmizi; 257, 256, Zadul Mead; 1c. 151. sy, (Ellerini bir daha kaldırmazdı, cümlesi Yezid bin ebi Ziyad’ ın sözüdür)
Namazda yalnız birinci tekbirde ellerin kaldırılacağı: ZAYIF: Tirmizi; 256, 257, Ebu Davud; 748, 750, 752,
Namazda yorulursa n oturabili rsin: Müslim; 784, Ebu Davud; 1312
Namazda yürüme: Müslim; 544,
Namazda yürüyerek bana kapıyı açtı: Tirmizi; 598, Ebu Davud; 922, Nesei; 1206,
Namazdan sonra tekbir getirme: Ebu Davud; 1002, 1028, 1034, Müslim; 583,
Namazı gösteriş için kılmak gizli şirktir: İbn Mace; zühd 21,
Namazı kısaltmak: Nisa; 101, Müslim; 686,
Namazı oturarak kılma: Müslim; 735, Nesei; 1160, Tirmizi; 368, Ebu Davud; 950,
Namazı unutan ve uyuyup kalan ne yapar:Müslim; 648, Nesei; 617,620,Ebu Davud; 435, 441, 442, Tirmizi; 177, 178, İbn Mace; 696, 697,
Namazın anahtarı taharetti r (abdesttir): İbn Mace; 275,
Namazın bir tekini yirmi sene unutan kimse bu namazdan başkasını kaza etmez: Buhari; 2c. 648,
Namazın dışında amellerde n hiçbirinin terkini küfür olarak görmüyorlardı: Tirmizi; 2757, 2622,
Namazın farz kılınışı ve mirac: Nesei; 447-450,
Namazın kazası olmaz: Buhari; 2c. 648, Müslim; 684,
Namazın önemi ve terki: Rum; 31, Müslim; 82, Ebu Davud; 4678, İbn Mace; 1078,Tirmizi;2753,2756, İbn Mace;1080,1079,Nesei; 462
Namazın seferde kısaltılacağı: Buhari; 3c. 1468, 1471,
Namazın tarifi: Buhari; 7c. 3037,
Namazın tek rekatında istirahat oturuşu: Tirmizi; 283,
Namazın vakitleri: Müslim; 610,
Namazla yemek çakışırsa ne yapılır: Buhari; 2c. 702,
Namazları cem etmek: Buhari; 2c. 612,
Nazar boncuğu, efsun, muska yapmak şirktir: Ebu Davud; 3883, İbn Mace; 3530,
Nazar değmeye okuma: İbn Mace; 3510-3512,
Nazarlık takan kafirdir: Nesei; 5035,
Nazarlık ve muska takmak yasaktır: İbn Mace; 3530-3531,
Necaşi” öldüğü zaman saf tutturdu dört tekbir ile gıyabında cenaze namazı kıldı: Ebu Davud; 3204, Tirmizi; 1022, Nesai; 1973, Müslim; 951, Buhari, 3c. 1251,
Necm suresinin tefsiri: Buhari; 10c. 4798,
Nefis kötülüğü emreder: Yusuf; 53, Kaf; 16,
Nefis sürekli kötülüğü emreder: Yusuf; 53,
Nefisleri ne zulmedenl er: Enam; 82, Buhari; 9c. 4355,
Nefret ettirmeyi n,güçleştirmeyin,kolaylaştırın,zorlaştırmayın: Müslim; cihad 8, no 1732, Ebu Davud; 4835,
Nineye 1/6 pay vardır: Darimi; 2937,
Nerede olursanız olun O (ilmiyle) sizinledi r: Hadid; 4,
Nesei’nin zayıf hadis numaraları:54, 99, 113, 263, 267, 268, 374, 449, 518, 593, 622, 625, 629, 658, 659, 663, 720, 732, 753, 758, 800, 863, 882, 892, 893, 905, 908, 916, 920, 947, 964, 971, 972, 988, 1022, 1089, 1104, 1154, 1176, 1177, 1192, 1196, 1211, 1212, 1213, 1232, 1248, 1249, 1250, 1251, 1260, 1274, 1281, 1304, 1343, 1345, 1346, 1353, 1372, 1419, 1429, 1456, 1467, 1468, 1470, 1471, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1495, 1501, 1526, 1615, 1628, 1629, 1698, 1703, 1706, 1738, 1746, 1801, 1802, 1803, 1854, 1859, 1880, 1882, 1960, 2005, 2040, 2088, 2111, 2114, 2115, 2145, 2209, 2210, 2280, 2281, 2340, 2386, 2398, 2403, 2409, 2412, 2414, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2431, 2455, 2457, 2482, 2498, 2505, 2560, 2561, 2577, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633, 2651, 2703, 2721, 2741, 2742, 2795, 2800, 2814, 2824, 2825, 2826, 2827, 2828, 2866, 2882, 2883, 2905, 2918, 2925, 2965, 2976, 2980, 2982, 3016, 3053, 3092, 3192, 3159, 3160, 3168, 3240, 3255, 3257, 3314, 3338, 3344, 3345, 3346, 3347, 3348, 3368, 3385, 3394, 3403, 3410, 3411, 3429, 3464, 3475, 3520, 3525, 3547, 3548, 3551, 3552, 3561, 3592, 3596, 3612, 3756, 3757, 3796, 3823, 3824, 3825, 3827, 3843, 3872, 3900, 3907, 3908, 3914, 3918, 3921, 3932, 3941, 3943, 3946, 4005, 4022, 4028, 4036, 4038, 4039, 4040, 4041, 4042, 4063, 4087, 4143, 4151, 4207, 4208, 4233, 4241, 4290, 4311, 4312, 4328, 4341, 4343, 4350, 4351, 4352, 4353, 4355, 4361, 4386, 4423, 4424, 4433, 4458, 4459, 4485, 4559, 4560, 4565, 4615, 4656, 4657, 4672, 4695, 4704, 4709, 4710, 4711, 4726, 4727, 4746, 4747, 4748, 4749, 4750, 4761, 4774, 4775, 4776, 4777, 4800, 4824, 4825, 4828, 4843, 4848, 4854, 4860, 4866, 4885, 4911, 4912, 4913, 4914, 4915, 4916, 4917, 4918, 4919, 4922, 4923, 4941, 4943, 4944, 4945, 4947, 5017, 5018, 5056, 5058, 5059, 5068, 5069, 5078, 5084, 5088, 5089, 5090, 5091, 5092, 5104, 5105, 5106, 5109, 5130, 5155, 5157, 5158, 5159, 5160, 5170, 5171, 5174, 5178, 5202, 5222, 5261, 5358, 5359, 5360, 5383, 5408, 5411, 5426, 5428, 5429, 5436, 5438, 5439, 5445, 5446, 5447, 5448, 5450, 5462, 5472, 5540, 5607, 5610, 5631, 5635, 5642, 5644, 5645, 5646, 5659, 5660, 5661, 5669, 5671, 5672, 5693, 5709, 5724:  366 hadis zayıftır. Bu hadisleri n zayıf ve uydurma olduklarını araştıran ve bu uğurda çaba sarfeden ve kendini Allah cc’ nun dininin hizmetine adayan Şeyh Nasıruddin El Bani (Allah Ona Rahmet Etsin)’ ye aittir.
Neshin çeşitleri: Müslim; 630, 977, 1690, İbn Kesir; 4c. 1594, Tirmizi;258,3141,Buhari;1c. 192, Nesei; 2034, Ebu Davud; 747, Nisa; 15,
Ne ile hükmedersin hadisi:ZAYIF. Tirmizi; 1343, Ebu Davud; 3592
Nezr: Müslim; 1639-1645,
Nifas halinde ölen bir kadın üzerine namaz kıldırırken tam ortası hizasında durdu: Müslim; 964, Ebu Davud; 3195, Tirmizi; 1035, Nesai; 1978, İbn Mace; 1493,
Nikah ancak veli ve iki adil şahitle sahih caiz olur: Buhari; nikah 36, Ebu Davud; nikah 19 no 2085, Tirmizi; nikah 17, İbn Mace; nikah 15,
Nikah duası: Tirmizi; 1111,
Nikahı haram olan kadınlar: Nisa; 22-24,
Nikahı helal olanlar: Mearic; 29, 30,
Nikahı helal ve haram olanlar: Buhari; 11c. 5198-5205,
Nikahta def çalma: Buhari; 11c. 5237,
Nikahta şart: Müslim; 1418,
Nimet verdiğimizde yan çizer, kötülük gelip çattığında dua eder: Fussilet; 51,
Niyet babı: İbn Mace; 4227-4230,
Niyetlere göre mahşere gidecekle r: Tirmizi 2262,
Nuh (as)’ın kavminin taptıkları putlar ve inatları: Buhari; 11c. 4935,
Nuh’a, Allah; oğlun senin neslinden sayılmaz, çünkü onun yaptığı iyi olmayan bir iştir: Hud; 46, Ebu Davud; 3982, Tirmizi;
Nuzul: Müslim; 758, Ebu Davud; 5c. 126, Tirmizi; 3113, Fecr; 22, Bakara; 210, Fussilet; 11,

Reklamlar

İşlemler

Bilgi

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s
%d blogcu bunu beğendi: