I

10 04 2007

Hadis Fihristi

I ( “i” harfine tekabul eden başlıklar konunun devamında mevcuttur)

Irkçılık yapan bizden değildir: Müslim; 1848, Ebu Davud; 5121, Nesei; 4119,
Irzlarınız, canlarınız, mallarınız aranızda haramdır: Tirmizi 2248,
Isba’ (parmak): Müslim; 2786, Tirmizi; 2226,
Isırmaya karşı kısas da yoktur, diyet de: Nesei; 4731

İ

İbâdette ihlas: Araf; 29, Tevbe; 112, Zümer; 2, 11, 14, Mümin; 14, 65,
İbâha (hakkında nas olmayan): Bakara; 29, Meryem; 64, Tirmizi; 1780, İbn Mace; etime 60, Ebu Davud; etime 30, Mişkat; 197, Fıkhus-Süne; 3c. 139, Maide; 101, Dare Kutni; 4/297,
İblis kıyas yaptı. O kıyas yapanların ilkidir: Darimi; 196, Araf; 12, Sad; 76,
İblisin kibri: Bakara; 34, Araf; 11, 13, Hicr; 28-33, İsra; 61-62, Kehf; 50, Taha; 116, Sad; 71-76,
İbn Abbas (ra)’ a Allah Rasulü (sav)’ in duası: Buhari; 9c. 4063,
İbn Abbas‘dan, ebced yazıp yıldıza bakanlar için bunlarla uğraşanların, İslâmdan hiçbir nasibleri yoktur: Abdurrezz ak; 11/26, Beyhaki; 18/139,
İbn Mesud’a bir cuma günü duası: Ebu Davud 1091,
İbn Ömer’in 14 yaşında savaşa gitmesi: Ebu Davud; 4406, Müslim; 1868,
İbn Ömer, Azerbeyca n’da namazlarını altı ay iki rekat kıldı: Abdurrezz ak; Musannef 4339, Beyhaki; 3/152, İbn Hacer Telhis; 2/47, Ahmed; 5552, Heysami Mecmeuz-Zevail; 2/158,
İbrahim vefat ettiği vakit Rasulüllah (sav) onu üzerine cenaze namazı kıldı: Ebu Davud; 3188,
İbn Sayyad hadisi: Tirmizi; 2347, Müslim; 2924-2932,
İbrahim (as)’ ı anlatan ayetler: Enam; 74-84, 161, Hud; 69-76, Hicr; 51-60, Meryem; 42-50, Enbiya; 51-73, Şuara; 69-104, Ankebut; 16-32, Saffat; 83-113, Bakara; 124-135, 258-260, Nisa; 125, 163, Nahl; 120-123, Hadid; 26, Sad; 45-47, Ali İmran; 33-34, 65-67, 95, Zariyat; 24-31, İbrahim; 35-41, Hacc; 27-29,
İbrahim as ın fazileti: Müslim; 2369,
İbrahim (as)’ ın putlara karşı tutumu: Buhari; 7c. 3139,
İbrahim (as)’ ın yaratma sırrını merak etmesi: Bakara; 260, Buhari; 9c. 4232,
İbrahim (as) seksen yaşında olduğu halde Kaddum köyünde sünnet oldu: Buhari; Müslim; El-Lü’lüü vel-Mercan; 1529,
İbrahim (as) tek başına bir millettir: Nahl; 120,
İbrahim (as)’ ın babası Azer’le mulâkatı: Buhari; 7c. 3144,
İbrahim ile cedelleşeni gördün mü?: Bakara; 258,
İbraniceyi öğren: Buhari; ahkam 40,
İbret için yolculuk yapmak: Ali İmran; 137, Enam; 6, 11, Yusuf; 109, Nahl; 36, Hacc; 46, Neml; 69, Ankebut; 20, Rum; 9, 42, Fatır 44, Mumin; 21, 82, Muhammed; 10,
İç don giymek: İbn Mace; 3579,
İçinde timsal bulunan eve melek girmez: Tirmizi; 2956, Müslim; 2104, Buhari; 8c. 3749, 13c. 5954,
İçine bir şüphe girdiğinde onu terk et:Ahmed; 5c. 254, Tirmizi; 2637,
İçki içene kırk sopa vurulur: Müslim; 1706, Ebu Davud; 4479, İbn Mace; 2570, Buhari; 14c. 6638,
İçki içenin hiçbir namazı kabul olmaz: İbn Mace; 3377,
İçki içenin kırk gün namazı kabul olmaz: Tirmizi; 1924,
İçki içmeyiniz, çünkü o, bütün kötülüklerin anasıdır: İbn Mace; eşribe 1,
İçki on yönlü lanetlenm iştir: İbn Mace; 3380,
İçki ticareti yasaktır: İbn Mace; 3382,
İçkili iken namaza yaklaşmayın: Ebu Davud; eşribe 1,
İçkinin haram kılındığını bilmeden (sav)’ e içki hediye edilmesi: Müslim; müsakat 68, buyu 90, Taberani; eşribe 12, Darimi; buyu 35, eşribe 9, Tirmizi; eşribe 12, Nesei; buyu 90,
İçkinin haramlılığı ve haddi: Maide; 90, 91, Müslim; 1635, 1707, 2066, 2075, Ebu Davud; 4480, Tirmizi; 1469,
İçkinin, müskirin, her müskirde haramdır: Nesei; 5548-5568,
İçkiyi başka isimlerle içecekler: İbn Mace; 3384, 4020,
İçtihatta isabet ederse iki, hata ederse bir ecir vardır: Müslim; 1716,
İddiâcının iddasını ispatlama da ona mühlet tanınması: Buhari; 5c. 2467,
İddiâcıya iddiâsını belgeleme si, şâhid getirmesi ve bu konuda kendisine mühlet tanınması: Buhari; 5c. 2467, 2468,
İfk olayı: Buhari; 5c. 2452-2457, 8c. 3870-3887, 10c. 4592-4617, Ebu Davud; 4735, Müslim; 2770, Nur; 11-22,
İflas edenin malı kimden alınmışsa onundur: Nesei; 4652,
İfrad haccı: Müslim; 1231,
İğrendim deme: Müslim; 2251,
İhrama giren kadın eldiven ve peçe takmaz: Nesei; 2670,
İhrama girmeden önce gusletsin: Muvatta; 1c. 433,
İhramda olan kadının örtüsü: İbn Mace; 2935,
İhramlı akrep, fare, çaylak, karga, kuduz köpek öldürülebilir: Müslim; 1199, 1200, Nesei; 2841, Ebu Davud; 1846,
İhramlı koku sürünebilir: Ebu Davud; 1745, Müslüm; 1189, Tirmizi; 920, İbn Mace; 2926,
İhramlıya av haramdır: Müslim; 1193,
İhsan nedir: Buhari; 1c. 203,
İhtiyarın gönlü iki şeyde gençtir: Tirmizi; 2441,
İki ayağın üst üste atılması: Müslim; 2089, Tirmizi; 2915, Ebu Davud; 4865,
İki boyun damarından ve omuz arasından hacamat yaptırdı: Tirmizi; 2126,
İki çenesi ve iki ayağı arasındakini teminat verirse bende cenneti verdiriri m: Tirmizi; 2520,
İki devlet başkanı olduğunda ikisinden birini öldürün: Müslim; 1853,
İki dinin ayrıları birbirine mirascı olamaz: Darimi; 2996,
İki elimle yarattığıma secde etmene mani ne: Sad; 75,
İki ezan arası namaz: Müslim; 838,
İki ezan arasında dileyene iki rekat namaz vardır: Nesei; 682,
İki günde, Ramazan ve kurban bayramı gününde oruç tutmak yoktur: Darimi; 1760, Buhari; savm 66, 67, Müslim; siyam 140, Ebu Davud; savm 48, Tirmizi; 768, İbn Mace; siyam 36,
İki haslet munafıkta olmaz, ahlak ve ilim: Tirmizi; 2824,
İki kere emme: Müslim; 1450,
İki kız kardeşle bir anda evlenme haramdır: Nesei; 3273,
İki kişi cemaattir: Buhari; 2c. 692, İbn Mace; 972, 975,
İki kişi yani iki erkek ve iki kadın tek örtü altında yatamaz: Ebu Davud; 4018, Müslim; 1437, Tirmizi; 2944, İbn Mace; 661,
İki müslüman karşılaşır tokalaşırsa birbirind en ayrılmadan önce Allah behemehal onu bağışlar: Tirmizi; 2874,
İki müslüman kılıçlarıyla karşılaşırsa, öldüren de, ölen de cehennemd edir: Müslim; fiten 14, no 2888,
İki büyük müslüman grub birbiriyl e harb etmedikçe kıyamet kopmayaca ktır. Bu iki grubun davaları bir olduğu halde aralarında büyük bir savaş olacaktır: Müslim; 157, 8c. 417. sy, Buhari; 7c. 3380,
İki müslüman kılıçlarıyla çarpıştıkları zaman: İbn Mace; 3963,
İki namazı cem: Müslim; 703, 705, 1288, Tirmizi; 187, Buhari; 2c. 612, Ebu Davud; 1206, 1220, İbn Mace; 1069,
İki namazı cemde bir kamet yeterlidi r, önünde ve ardında sünnet kılınmaz: Nesei; 658-660,
İki namazı cemde sünnet namaz yoktur: Müslim; 1288,
İki nimet vardır, insanların çoğu bundan aldanmıştır, sağlık ve boşa geçen zaman: Tirmizi; 2405,
İki obur doymaz: Darimi; 338,
İki ölü hayvan ve iki kan size helal kılındı: İbn Mace; 3314,
İki rekatta yanlış selam veren devam eder sehv secdesi yapar: Buhari; 3c. 1163, Ebu Davud; 1008, Müslim; 583,
İki secde arasında dua: Tirmizi; 283,
İki secde arasında el kaldırma: İbn Ebu Şeybe; 1/230, (Malik İbn Huveyris), Nesei; 2/206, Müsned; 3/436, İbn Mace; 860-861, 865, Ebu Davud; 723, 739, 740, Taberani; zevaid 2/101,
İki sur arası zaman: Müslim; 2955,
İki şey bırakıyorum: Muvatta; kader 3,
İki şey vardırki insanlar için bu küfürdür: Müslim; Tergib ve Terhip; 7c. 34,
İkindi namazını kaçıran malını ve aile efradını kaybetmiş gibidir: Müslim; 626, Ebu Davud; 414, Muvatta; 1c. 63. sy,
İkindiden önce sunnet namazının kılınacağına dair gelen rivayet ZAYIF’ tır: İbn Hacer, Telhis; 2c. Abdullah İbn Mubarek bu hadis bâtıldır der, İbn Teymiyye, 23c. 123. sy, râvilerinden Muhammed b. Sad el Müezzin, bilinmeye n birisidir der. Ebu Davud; 1271, Tirmizi; 425, Tergib ve Terhip; 1c. 553. sy, Taberani Mu’cemus- Sağir; 777,
İkindiden sonra güneş batıncaya, sabah da güneş doğuncaya kadar namaz yoktur: Nesei; 518,
İkindiden sonra namaz yoktur: Buhari; mevakıt 33,
İkiyüzlüler en şerli olanlardır: Müslim; 2526, Ebu Davud; 4872,
İlham ancak Peygamber lere mahsustur: El Kenz; 5c. 241,
İlham gelse bu ümmette, bu Ömer olurdu: Buhari; 7c. 3445,
İlim adamları gösterişten uzak son derece vakarlı olmalıdır: İbn Mace; mukaddime 23,
İlim amel etmeyi gerektiri r: Ebu Davud; 1548, İbn Mace; 253-254, 3837, Saf; 2-3, Bakara; 44, Buhari; 7c. 3065, Tirmizi; 2532, Fussilet; 33,
İlim arayana cennete giden yol kolaylaştırılır: Tirmizi; 2784,
İlim bir noktaydı, cahiller onu çoğalttı: UYDURMA. Acluni 11/67,
İlim talep etmede nöbetleşme: Buhari; 1c. 249,
İlim insanlard an söküp alınmaz: Tirmizi; 2790,
İlim müminin yitiğidir nerede bulursa, onu alır: ZAYIF: Tirmizi; 2827,
İlim öğrenin, ilme layık olmak için güzel ve ağır başlılığı öğrenin, ilim öğrendiğiniz kişilere saygılı olun: Tergib ve Tergip; 1c. 158.sy, 9,
İlim ve hidayeti kabul etme yönünden insanları üzerine yağmur yağan üç sınıf toprağa benzetir: Müslim; fedail 15,
İlim yazılır: Buhari; 1c. 264,
İlimle gönderildiği: Müslim; 2282,
İlk kaldırılacak huşudur: Tirmizi; 2791,
İlk kılınan  cuma namazı, Bahreynin köyünde Cuvasada kılındı: Ebu Davud 1068, Buhari cuma bab 11,
İlk kıyası yapan iblistir: Darimi; 195-196,
İlk yaratılan kalemdir: Tirmizi; 3537,
İlmi gizleyene kıyamette ateşten bir gem vurulur: Tirmizi; 2787,
İlmi her yerdedir: Talak; 12, Araf; 89, 156, Taha; 5, 6, Hadid; 4, Rad; 2, Furkan; 59,
İlmi heryeri kuşatır: Talak; 12, Araf; 89,
İlmi şu üç şey için öğrenmeyiniz.Cahillerle çekişme, âlimlerle mücadele etme ve insanları kendinize çekmek için: Darimi; 261,
İlmi talep edip onu ancak dünya için isteyene, Allah kıyâmet günü ona cennetin kokusunu haram kılar: Ebu Davud; 2664, Darimi; 1/257,
İlmi yazın: Darimi; 43, Müslim; 2493, 3004,
İlmi,başkan olmadan önce öğrenin: Ömer (ra)’ ın sözü: Darimi; 256,
İlmin kalkacağı: Müslim; 2671,
İmam bidatçı bile olsa uyulacağı: Buhari; 2c. 722-723,
İmam hutbede iken yanındakine sus diyen kimsenin cumanın ecrinden mahrum kalacağı: Nesei; 1401,
İmam, kendisine uyulsun diye imamdır: Nesei; 794, Müslim; 411,
İmam okuduğunda cemaat sussun: ZAYIF: İbn Mace; 847, Ebu Davud; 826,
İmamdan önce ruku ve secde yapanın başı, eşek başına döner: Nesei; 828,
İmâmete layık olan: Müslim; 672,
İmamı azam ümmetimin ışığıdır: UYDURMA: Aliyul Kari.
İmamın arkasında amin demek: Ebu Davud; 932, Tirmizi; 248, İbn Mace; 855, Müslim; 410,
İmamın kadınlara vaaz vermesi ve onlara ilim öğretmesi: Buhari; 1c. 253,
İmamın sürtesi cemaatın sütresidir: Müslim; 504, Buhari; 2/576,
İmamlar kureyşten olacak: Müslim; 1821, Buhari; 15c. 6989, Tirmizi; 2323, Ebu Davud; 4280, Tirmizi;
İman ancak ameldir: Tirmizi; 2746, İbn Mace; 57, Buhari; 1c. 166,
İman artar ve eksilir: Buhari; 1c. 195, Enfal; 2, Tevbe; 124-125, Nahl; 102, Furkan; 73, Secde; 15, Zümer; 2-3, Zariyat; 55, Ali İmran; 173, Feth; 4, Azab; 22, Muddesir; 31, Nesei; 4977, İbn Mace; 57, 61, 75, Müslim; 57, 58, Buhari; 1c. 195, Kehf; 13,
İman etmediniz, lakin İslam olduk deyin: Hucurat; 14, Ebu Davud; 4684,
İman imtihanı getirir: Ankebut; 2,
İman itaatle artar, masivayla eksilir: İbn Mace 61,75,
İman sureyya yıldızı olsaydı, acemler onu mutlaka elde ederlerdi: Tirmizi; 4188,
İman ve cimrilik bir arada bulunmaz: Nesei; 3100,
İman ve İslâm arasındaki fark: Buhari 3c 1406,
İman ve İslâmın ortak anlatımı: Nesei 4958,
İman Yemendedi r: Darimi; 80, Müslim; iman 82, 84, 89, 90, Tirmizi; 2344,
İman yetmiş küsür şubedir: Ebu Davud; 4676, Buhari; iman, Müslim; 35, Tirmizi; 2746, Nesei; 4971, 5007, İbn Mace; 57,
İmanda ihlas: Ali İmran; 16-17, Muminun; 57-61, Ankebut; 2, 3, Feth; 29, Hadid; 7,
İmanın alameti ensarı sevmektir; Buhari; 1c. 171. sy,
İmanın amel ile munasebet i: Buhari; 1c. 179-195,
İmanın en zayıf noktası: Tirmizi; 2263, Ebu Davud; 4340, Müslim; 49, İbn Mace; 4013, Nesei; 5011,
İmanın kabul edilmeyec eği zaman: Müslim; 157,
İmanın tadını alır: Tirmizi; 2758,
İmanla alakalı: Bakara; 239, Tevbe; 94, Yusuf; 17, Hucurat; 14, Maide; 41, Bakara; 8, 136, Müslim; 83, Buhari; 1c. 193, Tevbe; 124,
İmkanı varken zenginin borcunu geciktirm esi zulumdur: Nesei; 4663,
İnsan  ölünce amel defteri kapanır. Ancak üç şey müstesna; Sadakayı cariye, kendisind en istifade edilen ilim, kendisine duacı olan evlat: Ebu Davud; vesâyâ 14, no 2880, İbni Mace; mukaddime 20, Müslim; 1631, Nesei; 3681, Tirmizi; 1376, Buhari; 14c. 6432. sy, rikak 42/101,
İnsanlar,“iman ettik demekle,hiç denenmede n hemen bırakılı verilecek lerimi zannediyo rlar”: Ankebut; 2,
İmtihan: Bakara; 155, 214, Ali İmran; 186, Ankebut; 2, 3, Muhammed; 31, Nisa; 79, Şura; 30, 48, Yunus; 107, Secde; 20, 21, Necm; 43, Teğâbun; 11,
İneğin dilini dolaması gibi, erkeklerd en diliyle belâğat yapandan Allah hoşlanmaz: Tirmizi; 3010,
İnfak ve infak yapmaya teşvik: Müslim; 993,
İnsan, bilmediğinin düşmanıdır: UYDURMA. Aliyul Kari 115 sy,
İnsan öldürenin cezası: Buhari; 8c. 3605, 9c. 4308,
İnsana üç oyun mübahdır: Ebu Davud; 2513,
İnsanın ailesi ile cinsi münasebeti bile ibâdettir:Müslim; 1006,
İnsanın şeytanı vardır: Müslim; 2814,
İnsanın yaratılış safhaları: Buhari; 7c. 3028, 3111, 10c. 4581, 11c. 4954, 14c. 6488,
İnsanın yüzüne vurmayın: Buluğul-Meram 4c. 68. sy, Müslim;
İnsanlar iftarda acele ettiği müddetce hayırda olacak: Ebu Davud; 2353, Nesei; 1698, İbn Mace; 1698, Tirmizi; savm 695,
İnsanlar yüz tane deveye benzer, onlar içinde binek arasan bir tane bulamazsın: Kitabuz-Zühd ver-Rekaik: 186,
İnsanlara bildikler i şeyi anlatın,yoksa siz Allah ve Rasulünün yalancı çıkarılmasını mı istiyorsu nuz: Buhari; ilim 49,
İnsanlara dereceler ine göre muamele edin: Ebu Davud; edep 23,
İnsanlara hayrı öğretene Allah merhamet eder, O’nun melekleri, göklerin ve yerlerin ahalisi ile denizdeki balıklarda hayır dua ederler: Darimi, 295, Tirmizi; ilim 19,
İnsanlara ilham gelmiyece k: Buhari; 7c. 3445, 15c. 6863, El-Kenz; 5c. 241, İbn Hazm Mualla; 6c. 394, El-Hatip; kifaye 78. sy. 306, Enam; 121, İbn kesir; 6c. 2814, 2799,
İnsanlara iyiliği emredip kendinizi unutur musunuz: Bakara; 44,
İnsanlarda kusur araştıran kaybeder:Kitabuz-Zühd ver-rekaik 9,
İnsanları cehenneme sokan, dillerini n kazandığı şeylerdir: Tirmizi; 2749,
İnsanların Adem’in sureti üzerine yaratıldığı: Buhari; 7c. 3106,
İnsanların azaları şâhidlik eder: Müslim; 2968,
İnsanların bazısı Allah’tan başkasını isterler: Bakara; 165,
İnsanların çok olmasına rağmen Allahın râzı olduğu kimseler azdır: Buhari; 14c. 6420,
İnsanların en hayırlısı benim asrımdır:Buhari; şehadet 9, rikak 7, eyman 10, 27, Tirmizi; 2320, 2403, İbn Mace; ahkam 27, Müslim; 2526,
İnsanların en iyisi ömrü uzun,ameli iyi olanıdır: Tirmizi; 2431,
İnsanların en şerlisi, Allah rızası için istenip de vermeyend ir: Nesei; 2559,
İnsanoğlunun iki vâdi dolusu malı olsa, üçüncüsünü ister, ağzını ancak toprak doldurur: Tirmizi; 2440, Darimi; 2781, Buhari; rikak 10, Müslim; zekat 116,
İnsanoğlunun yanıbaşında 99 ölüm sebebi ile temsil edildi: Tirmizi; 2573,
İnşallah demek gerekiyor: Nesei; 3812,
İnşallah demenin mahiyeti: Buhari; 11c. 5316,
İntihar edenin cenaze namazını kılmaması: Ebu Davud; 3185, Müslim; 978, Nesei; 1966, Tirmizi; 1074, İbn Mace; 1526,
İntihar haram kılınmıştır: Müslim; 109-116,
İpe üfleyerek düğüm çalıp büyü yapan, sihir yapmış olur. Sihir yapanda şirk koşmuş olur. Kim bir şeye bel bağlar güvenirse, Allah yardımı keser, onu bırakır: Tergib ve Terhib 6c. 50. sy, Nesei;
İpek elbise ve altın ümmetimin erkekleri ne haram, kadınlarına helal kılınmıştır: Nesei; 8/161, Tirmizi; 1774,
İpek giyen cennete giremez:Tirmizi; 2970, İbn Mace; 3588-3591,
İpek giymede ruhsat olan yer: Buhari; 6c. 2737,
İpek haramdır ama bitleninc e giyilebil ir: Müslim; 2076,
İpek kullanmanın nehyedilişi: Buhari; 3c. 1176,
İsa (as)’ ın geri geleceği: Müslim; 155, 156, 242, 243, 2897, Tirmizi; 2334, Buhari; 5c. 2294, 7c. 3263,
İsa (as)’ ın hırsızlık yapan birini görmesi: Müslim; 2368,
İsa (as)’ ın yeryüzüne ineceği: Buhari; 5c. 2058, 2294, 7c. 3263, Tirmizi; 2278, 2324, İbn Mace; 4078,
İsa (as)’ ın, haçı kırması, domuzu öldürmesi: Buhari; 5c. 2294, Tirmizi; 2324, 2345,
İsa ile aramda peygamber yoktur: Müslim; 2365, Ebu Davud; 4675, Buhari; Enbiya 4/202,
İslam alenilikt ir, iman ise kalptedir: Müsned; 111-135,
İslam beş şey üzerine bina edilmiştir:Nesei;4968,Buhari;1c.165,
İslam camiasından ayrılan, cahiliyye ölümü ile ölür: Müslim; 1849, Buhari; 15c. 6994,
İslam dini kolaylıktır: Buhari; 1c. 191,
İslam dininin tamamlandığı: Maide; 3, Enam; 38, Nahl; 89, Ahzab; 37, Müslim; 245, 177, Maide; 67, Tergib; ve Terhib; 1c. 101, Buhari;1c. 206, Taberi;14,108, İbn Mace;43,46,Hayatus-Sahabe; 3c. 742,
İslam fıtratı üzerine doğmak: Müslim; 2658,
İslam garip geldi garip gidecek; İbn Mace; 3986-3988, Müslim; 144, 145, Tirmizi; 2765, Buhari; 1c. 31,
İslam, beş esas üzerine kurulmuştur.Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in  Allah’ın olduğuna şehâdet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, oruç tutmak, yol bulabilir se Kâbe’yi haccetmek: Tirmizi; 2736,
İsra haberinde Kureyş beni yalanlayınca Hıcr’de ayakta durdum. Müteakiben Allah bana Beytul-Makdis ile gözümün arasındaki uzaklığı kaldırdı da Mescidi Aksa’ya bakarak onun nişâ-nelerinden Kureyş’e haber vermeye başladım:Buhari;10c.4508. sy,
İsrailoğullarında birbirini kardeş edinmiş iki zat vardı. İkisinden birisi günahla uğraşır, öbürü ibâdete çalışırdı. İbadetle uğraşan, öbürünü günahta devamlı görüyor, bu günahtan vazgeç diyordu.Y ine bir gün günah işlerken gördü.Ona vazgeç dedi. Günah işleyen, benimle Rabbim arasından çık, sen benim üzerime gözcü mü tayin edildin? dedi. İbâdet eden: Allah’ a yemin olsun. Allah seni affetmez veya Allah seni cennete koymaz, dedi. Her ikisi de öldü. Ruhları Âlemlerin Rabbi’nin huzurunda toplandılar. Allah cc ibâdet edene sen beni biliyor muydun veya benim kudretimd e olana gücün yeter mi ? dedi. Günahkara benim rahmetim sebebiyle cennete gir dedi. Öbürüne ise götürün bunu ateşe buyurdu. Ebu Hüreyre (ra) nefsim elinde olan Allah’a yemin ederim ki, o kimse bir kelime konuştu, dünya ve âhiretini azaba sürükledi; Ebu Davud; edeb 51. bab 4901, Tirmizi; kıyametin sıfatları; İbni Mace; zühd,
İslam kendinden önce yapılmış olan kötülüğü yıkar: Müslim; 192
İslam, garip olarak başladı ve ileride garip olacaktır. O gariplere müjdeler olsun: Tirmizi; 2764,
İslama girmeden önce gusül: Ebu Davud; 355, Nesei; 1/109, İbn Huzeyme; 254, İbn Hibban; 234,
İslamda topluca bir araya gelip ağlama yoktur: Nesei; 1853,
İslamı güzelleştirin: Müslim; 120,
İslamı, alimin hatası, munafığın kuran vasıtasıyla mücadelesi ve saptırıcı önderlerin hükmü yıkar: Darimi; 220,
İslamın rükünleri: Müslim; 12,
İspat davacıya, yemin de davalıya düşer:Tirmizi 1356,
İsra (miraç): Müslim; 162-168, 173-174, Buhari; 8c. 3632-3641,
İsra gecesinde namazın farz kılınması: Buhari; 1c. 445,
İsra hadisesi ve miraç: Buhari; 8c. 3632, 10c. 4507,
İslam garib olarak başlamış ve yine başlayışı gibi garibliğe dönecektir. İşte bahtiyarlık o garipler içindir, ne mutlu o gariblere: Müslim; 145, Tirmizi; 2764,
İsrailoğullarının arkadaşının başına gelenleri bilmiyor musu-nuz? Onların elbiseler ine idrar bulaşınca dokunan yeri keserlerd i. Arkadaşları bu titizlikt en onları nehyetti de kabrinde azabolund u: Ebu Davud; 22,
İsrailoğulları yetmiş fırkaya ayrıldılar. Benim ümmetim yetmiş üç fırkaya ayrılacaktır. Bunların hepsi cehennemd edir. Bir tanesi müstesna.Ashab: Onlar kimlerdir ya Rasululla h diye sorunca. Ben ve ashabımın yolunda bulunandır, buyurdu: İbn Mace; 3993, Tirmizi; iman 18. bab no 2779, Darimi; 2521, Ebu Davud; 4596,
İsraf ve kibir senden vazgeçtiği sürece dilediğini giy: İbn Mace; 3605,
İsrailoğulları olmasaydı yemek bozulmazdı, et kokmazdı, Havva olmasaydı kadın hiçbir zaman kocasına hainlik yapmazdı: Müslim; rıda 2/1092, 1470,
İsrailoğullarına iki vakit namaz farz kılındı: Nesei; 1/285,
İstanbulun fethi: Buhari; cihad 93, Müslim; 2897,
İstemeksizin sana bir şey verilirse ondan ye ve başkalarınada ikram et: Müslim; zekat 112, Ebu Davud; zekat 28-31,
İsteyen dilenciyi geri çevirmeyin: Ebu Davud; 1665,
İstibra: Müslim; 292,
İstihare namazı: Buhari; teeccüd 25, deavat 49, tevhid 10,  Tirmizi; 478, Nesei; 3255, İbn Mace; 1383, Ebu Davud 1538,
İstihare yapan mahrum kalmaz: Taberani Mucemus-Sağir; 677,
İstisna: Müslim; 1654,
İstişare edilen kişi kendisine emniyet edilen kişidir: Tirmizi; 2975,
İşeme adabı: Buhari; 1c. 351,
İşi gücü çekişme olan mücadele erbabıyla bir arada oturma, konuşma.Çünkü onlar Allah’ ın ayetleri hakkında yersiz delilsiz sözlere dalarlar: Darimi; 221, Enam; 68,
İşlerinin başına kadın geçiren millet iflah olmaz: Nesei; 5353,
İşrak namazı: Müslim; 748,
İştiha (canının çektiği) her şeyi yemek israftır: İbn Mace; 352,
İtikafa girmek: Müslim; 1173,
İyi ahlak güzelliğidir. Günah ise gönlüne dokunan ve halkın bilmesini istemediğin şeydir: Darimi; 2792,
İyi ve kötü çığır açan: Müslim; 1017, 2674,
İyiler nesil nesil ölüp gidecek, geriye arpa artığı gibi işe yaramaz atıklar kalacak: Darimi; 2722, Buhari; rikak 9,
İyiliği kendisini sevindiri yor ve kötülüğü de kendisini üzüyorsa, işte o kimse mümindir: Tirmizi; 2254,
İyilik dokunsa Allah’ tandır: Nisa; 79,
İyilik eskimez, kötülük unutulmaz: Müsned (Ebu Hanife); 463/17,
İyilik ettiğin kimsenin kötülüğünden sakının: UYDURMA. Aliyul Kari
İyilikle kötülükle imtihan ederiz: Araf; 168,
İyilikler kötülükleri giderir: Müslim; 2763,
İyiniz iyiliği umulan, kötünüz iyiliği umulmayan: Tirmizi; 2362,
İyiyi kötüyü ayırt edecek bir anlayış verir: Enfal; 29,
İzin almadan önce selam verilir: Tirmizi; 2852,
İzin isteme üçe kadardır: Tirmizi; 2830,
İzin isteme ve adabı: Müslim; 2153,
İzin vermedikçe, hiçbir kimsenin kendi meclisind e ne baş köşeye oturulur, ne de imam olunur: Nesei; 783

Reklamlar

İşlemler

Bilgi

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s
%d blogcu bunu beğendi: