G

10 04 2007

Hadis Fihristi

G

Gâmus yemini: Buhari; 14c. 6551,
Ganimet çalanın cenaze namazı kılınır: Nesei; 1960,
Ganimetin 5/1’ ini devlete vermek imandandır:Buhari; 1c. 207,


Garip geldi garip gidecek, o gariplere müjdeler olsun: Tirmizi; 2764, Müslim; 144, İbn Mace; 3986-3988,
Gaybı Allah’ tan başka kimse bilmez: Buhari; 8c. 3748, 9c. 4352, 10c. 4657, Bakara; 33, Enam; 59, Hud; 123, Nahl; 77, Kehf; 26, Furkan; 6, Neml; 165, Lokman; 34, Sebe; 14-48, Fatır; 38, Hucurat; 18, Cin; 26, Araf; 188, Buhari; 4484-4656,
Gaybın anahtarı beştir.Onları Allah’tan başka kimse bilemez. Rahimleri n eksilmekt e oldukları şeyleri Allah’tan başkası bilemez. Allah’tan başka hiç kimse yağmurun ne zaman geleceğini bilemez. Hiçbir nefis hangi arzda öleceğini bilemez. Kıyâmetin ne zaman kopacağını da Allah’tan başkası bilemez: Buhari; 10c.4484,
Gayri müslimlerin eşyaları kullanılır: Tirmizi; 1857, Müslim; sayd 8,
Gazaplanm a: Buhari; edep 76, Tirmizi; 2089, Muvatta; husnul haluk 11,
Gece ‘Amenerras ulü’ yu okuyun: Ebu Davud; 1397, Müslim; 708, Tirmizi; 3042, İbn Mace; 1369,
Gece gelip gündüz gidince iftar et: Darimi; 1707, Buhari; savm 43, Müslim; siyam 51, Ebu Davud; savm 19, Tirmizi; 695,
Gece kalktığında ağzını misvaklar dı: Nesei; 2,
Gece ve gündüz 12 rekat namaza devam eden cennete gider: Nesei; 1794,
Gece ölü defnedile bilir ve sonra namazı kılınabilir:  Buhari; 3c. 1244,
Gece yolculuk yapın, yeryüzü gece dürülür: Ebu Davud; 2571,
Gecenin son üçte biri kaldığı zaman Allah cc (keyfiyeti ni bilmediğimiz bir halde) her gece dünya semasına iner ve ‘bana kim dua eder ki onun duasına icabet edeyim. Benden kim bir hacet ister ki ona dilediğini vereyim. Benden kim mağfiret diler ki onun için mağfiret edeyim’ buyurur: Ebu Davud; sünnet 21, no 4733, Müslim; misafirun 168-170, 758, Buhari; teheccüd  26, 3c. 1096. sy, Tirmizi: bab 326-433, 79. bab Dua 3727,
Gecenin 3/1’ i gelince Rabbimiz her gece dünya semasına iner: Tirmizi; 3727,
Gelecekte gerçeği duymayan sağır, hakkı söylemeyen dilsiz, gerçeği görmeyen kör, fitneler olacak, kim o fitneye doğru giderse fitne de onu kendine çeker, o fitnede dille bir söz söyleyip tahrik etmek kılıçla vurmak gibi tehlikeli dir: Ebu Davud; 4264, İbn Mace; fiten 3967, Tirmizi; Fiten,
Gelen gidene eziyet veren şeyleri yoldan gidermek: İbn Mace; 3681-3683,
Geminin alt kısmındakiler ve üst kısımdakilerin misali: Buhari; şirket 6, Şehadet 30, Tirmizi; 2264, Müsned; 4c. 268-273,
Genç bir delikanlının kralın sihirbazına öğrenci verilmesi: Tirmizi; 3560, Buruc; 4-8,
Gıpta edilecek insanlar: Buhari; 1c. 233, 3c. 1334, 11c. 5119, 15c. 7087, 16c. 7400,
Gıyabta cenaze namazı kılınır: Müslim; 951, Ebu Davud; 3204, Tirmizi; 1044, Nesei; 1973, İbn Mace; 1534,
Gıybet etmek büyük günahtır ve kabir azabına sebebiyet verir: Buhari; 3c. 1300, 13c. 6034, 6037, Müslim; 2589,
Gıybet nedir diye sorulduğu zaman bir kişinin duyduğu zaman hoşlanmayacağı şeydir: Muvatta; 4c. 389,
Gıybet, kardeşinin hoşuna gitmeyece k şekilde anmandır: Tirmizi; 1990, Darimi; rikat 6, Muvatta; kelam 10,
Gıybetten sakınmak: Nisa; 148, Hucurat; 12, Humeze; 1,
Girerken ve çıkarken selam: Tirmizi; 2848,
Giriş izni üç defadır: Darimi; 2632, Buhari; istizan 13, Müslim; edep 33, Ebu Davud; edep 129, Tirmizi; 2830, İbn Mace; edep 17, Muvatta; istizan 3,
Giyinik çıplaklar: Buhari: 13c. 5894, Müslim; 2128, 2857,
Göbekle diz kapağı arası avrettir: Taberani; Mu’cemus-Sağır 709,
Gökte iki kanadı çırpan bir kuş yoktu ki onun hakkında bize bilgi vermiş olmasın: Ahmed; 5c. 153-162,
Gökte olanın eminiyim bana güvenmiyormusunuz: Buhari; megazi 61, Müslim; zekat 144,
Gölge ve güneş arasında oturmanın yasaklılığı:İbn Mace;3722,
Gönlünde hardal danesi kadar küçük kibir bulunan kimse cennete giremez, gönlünde hardal danesi kadar imanı olan da ateşe girmez: Müslim; 148, Ebu Davud; 4091, Tirmizi; 2720,
Görmeyen bir adamın gözü açılsın diye (sav)’ e gelmesi ve dua istemesi: Tirmizi; 3811,
Görmeyen ve işitmeyen ve sana hiç fayda vermeyen bir şeyemi ibadet edersin: Meryem; 42,
Görünüşe hükmetmek, içeriyi Allah’ a bırakmak: Buhari; 9c. 4046,
Göz değmesi: Buhari; 13c. 5952, Müslim; 2188,
Göz değmesine, zehirli bir hayvan sokma ve ısırmasına, bir de çıbana karşı rukye yapılmasına ruhsat verildi: Buhari; tıb 37, Müslim; selam 52-60, İbn Mace; tıb 34, 35, Tirmizi; tıb 14, 2135,
Göz yaşarır kalp üzülür: Müslim; fedail 15,
Göz, (ayn): Kamer; 13, 14, Ta ha; 39, Tur; 48, Muminun; 27,
Göze sürme çekmek sünnettir: İbn Mace; 3498,
Gözleri oyup ellerini kesip Hare mevkiine ölüme bırakılan Ureyne kabilesi: Nesei; 306, 4011-4013,
Gözünü kaybeden sabreder: Buhari; merda 7,
Gururunda n elbiseyi yerde sürüyenin Allah yüzüne bakmaz: Nesei; 5293,
Gusletme şekilleri: Buhari; 1c. 373-383,
Gusül etmeyi unutan bir imam gider gusleder gelir: Nesei; 792,
Gücü yetipte kurban kesmezse, bizim namazgahımıza yaklaşmasın: İbn Mace; edahi 2, 3123,
Gücünüz yettikçe Allah’ dan korkun: Tegabun; 16,
Gül (sav)’ in terinden dünyaya gelmiştir: UYDURMA. Aliyul Kari 48. sy,
Güldürmek için laf edip yalan söyleyen kişiye yazıklar olsun: Tirmizi; 2417,
Gülmeyi azalt, gülmek kalbi öldürür: Tirmizi; 2407,
Gümüş burun; Ebu Davud; 4232, Tirmizi; 1826, Nesei; 5128,
Gümüş ve altın kaplardan yemek içmek haramdır: İbn Mace; 3413, 3415,
Gümüş yüzüğün miktarı bir miskali geçmesin: ZAYIF: Nesei; 5160,
Günah kalbi paslandırır: Mutaffifi n; 14,
Günah kazanan kendi aleyhine kazanır: Nisa; 111, Enam; 55, 120, Rum; 44,
Günahkardan selam ve iltifatı kesmek: Buhari; 13c. 6199,
Günahkarlar dünyada üstün mevkide bulunurla r: Enam; 123,
Günah işler kimseler olmasaydınız. Allah günah işler bir halk yaratır. Onlara mağfiret eylerdi: Müslim; 2748,
Günahları yeniden işlemedikçe cahiliyye devrinde yapılanı affeder: Darimi; 1c. 3-4,
Günde 70-100 defa tevbe etme: Ebu Davud; 1514, Müslim; 2702,
Güneş battıktan sonra, yatsının zifiri karanlığı gidene kadar, hayvanlarınızı bırakmayın. Güneş battığı zaman yatsının karanlığı gidene kadar şeytanlar yeryüzünde fesat  çıkarırlar: Ebu Davud; cihad 83. bab, no 2604, Müslim; eşribe 2013, Müsned; 14393, 15319, Ebu Davud; 4941, Tirmizi; 1924, Ahmed; 2/160, Humeydi; 591, Hakim; 4/159, Hatib; 2/260,
Günde beş sefer nehre girip temizlenm e namaza misal verilmesi: Nesei; 461, Tirmizi;
Güneş Ali b. Talib için geç doğmuştur: UYDURMA.A liyul Kari; 44. sy,
Güneş arşın altına Rabbına secdeye gidiyor: Müsned; 5c. 152, Yasin; 38, Tirmizi; 3442,
Güneş battığında oruçlu iftar eder: Müslim; 1100, Ebu Davud; 2351, Tirmizi; 698,
Güneş doğarken ve batarken namaz kılmayan: Nesei; 563,
Güneş doğmadan, güneş batmadan önce namazını kılan kimse asla cehenneme girmez: Nesei; 470,
Güneş tutulunca namaz: Buhari; 3c. 1016,
Güneşi sağ elime, ayı sol elime koysalar yine de vallahi tebliğ vazifemi terk etmem: İbn Hişam; 1c. 266. sy,
Güneşin batıdan doğması: Tirmizi; 2281,
Güneşin battığı yerden doğması: İbn Mace; 4068,
Güneşle gölge arasına oturmayınız: İbn Mace; 3722,
Güneşlenen su ile yıkama, zira o cüzam yapar: UYDURMA. El-Kubra; 434. sy, El-Menar; 60. sy,
Güvercinle oynamanın yasaklılığı: İbn Mace; 3764-3767, Ebu Davud; 4940,
Güzel kokuyu geri çevirmezdi: Tirmizi; 2940,
Güzel söz, O’ na (Allah’a) çıkar: Fatır; 10,
Güzellik arayarak Allah’ ın yarattığını değiştiren, dövme yapan, yaptıran, yüzlerinin kıllarını yolduran kadınlara Allah Rasulü (sav) lanet ediyor: Tirmizi; 2931,

Reklamlar

İşlemler

Bilgi

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s
%d blogcu bunu beğendi: