U

1 04 2007

Hadis Fihristi

U ( “ü” harfine tekabül eden başlıklar konunun devamında mevcuttur)

Uğursuzluk olsa idi atta, kadında ve evde olurdu: Ebu Davud; 3921, Müslim; 2225, Tirmizi; 2979, Muvatta; 4c. 366. sy, Buhari; tıp,
Uğursuzluk üç şeydedir, kadında, evde, binekte: ZAYIF: Tirmizi; 2978, İbn Mace; 1993, Nesei; 3549,
Uğursuzluğu var sayma: Buhari; 12c. 5776, 14c. 6402, 11c. 5187, 6c. 2691, Nesei; 3553, Tirmizi; 2979, Müslim; 2225, Muvatta; 4c. 366,


Uhud dağı, dur ! Çünkü senin üstünde bir peygamber, sıddık ve iki şâhid var: Ebu Davud; 4651, Tirmizi; 3949, Buhari; 8c. 3821,
Uhud dağı öyle bir dağdır ki biz onu severiz, oda bizi sever: Müslim; 1392,
Uhud dağının altın olarak benim olmasını, sonra öleceğim gün yanımda alacaklı için ayırdığım hariç bir dinar veya yarım dinar kalmış olduğu halde ölmeyi istemem: Darimi; 2770, Buhari; rikak 14, Müslim; zekat 32,
Ukkaşe seni geçti: Tirmizi; 2563, Darimi; 2810, Buhari; rikak 50, Müslim; iman 368,
Umre yapmak (Ramazan’da) hacca mualdir: Buhari; umre 4, Ebu Davud; menasik 79,
Umre: Müslim; 1181, 1625,
Umulurki Rabbin seni Makam-ı Mahmud’a iletir: Tirmizi; 3344, Nahl; 79,
Unutan namazda sehv secdesi yapar: Buhari; 1c. 489, 2c. 737, Nesei; 1260,
Unutan namazı hatırlayınca kılar: Nesei; 613,
Unutarak yeme içme orucu bozmaz: Müslim; 1155,
Utanmazsa n dilediğini yap: Buhari; 13c. 6086, Müslim; 37, Ebu Davud; 4797,
Uveys Veysel Karani: Müslim; 2542,
Uyandığında elini yıka.Çünkü nerede gecelediğini bilmezsin: Nesei; 1
Uyku abdesti bozmaz ama vesile olur: Tirmizi; 1c. 78, Ebu Davud; 1c. 199, 200, 203, Müslim; 1c. 424, 376, 268, İbn Mace; 1c. 203, Buhari; 2c. 631,
Uykuda Allah cc’nin (sav) tarafından rüyada görülmesi: Tirmizi; 3448, Sad; 1-7,
Uykuda namazın geçmesi kusur değil, uyanıkken kılmamak kusurdur: Nesei; 614, 616,
Uykudan uyanan elini yıkasın, geceleyin nereye dokunduğu bilemez: Nesei; 1, Muvatta; 1c. 76. sy,
Uyluk avrettir, uyluğunu ört: Tirmizi; 2947, Darimi; 2652, Buhari; libas 62,
Uyukladığında namazı bırak: Müslim; 786, Tirmizi; 352, İbn Mace; 1370, Nesei; 440, Ebu Davud; 1310,
Uyuması: Müslim; 2100,
Uyumaz O: Müslim; 179,
Uyursan ve unutursan, uyanınca ve hatırlayınca namaz kılarsın: Müslim; 680-684, Ahmed; 2/184, Ebu Yala; 3192, Nesei; 613-616, Muvatta; 1c. 65. sy, 19. sy,
Uykuya kalıp sabah namazı kaçırması: Nesei; 621, 625,
Uzeyr (as)’ı karıncaların ısırması:Buhari;7/3097, Müslim; 2241, İbn Mace;3225,Tergib ve Terhip;5c.538. sy, Nesei; 4337, Kudsi hadisler; 210

Ü

Ümmetim için yegane korkum dalaleti teşvik edecek adamla-rıdır. Ümmetimden bir cemaat, Allah’ın emri gelinceye kadar batılı galebe çalarak hak üzere devam edecek ve onları yardımcısız bırakanlar onlara zarar veremeyec eklerdir:Tirmizi; 2330, Ebu Davud; 4252, Müslim: 2889, İbn Mace; 3952,
Ümmetimden birtaife kıyamete kadar hak üzerinde mukatale edecek muzaffer olmakla devam edecektir . Nihayet Meryem oğlu İsa iner ve müslümanların emiri ona: Gel, bize namaz kıldır, der. Bunun üzerine İsa: Hayır, Allah’ın bu ümmete bir ikramı olarak sizin bir kısmınız diğer bir kısmınız üzerine emirlersi niz, der: Müslim; 156,
Üç alameti vardır münafığın: Tirmizi; 2766,
Üç cumayı terk edenin kalbi mühürlenir: Nesei; 1369,
Üç çocuğu buluğa ermeden ölen ve buna sabreden mümin cennete girer: Nesei; 1873,
Üç defa izin istenir, verilmezs e geri dönülür: Buhari; buyu 34/9, Müslim; adab 36, Muvatta; 4c. 352,
Üç defa yalan söylemiştir İbrahim (as): Buhari; enbiya 8, nikah 12, Müslim; fedail 2371, Ebu Davud; talak 16, 2212, Tirmizi; 3376, Müsned; 403/2,
Üç dua makbuldur: Tirmizi; 3671,
Üç grub cennete giremez, ana-babaya asi olan, içki mübtelası ve verdiğini başa kakan: Nesei; 2552,
Üç gün oruç, her aydan: Ebu Davud; 2450, Nesei; 2370, Tirmizi; 742, Müslim; 1160,
Üç gün üç geceden fazla dargın durulmaz: Müslim; 2560,
Üç hal kimde olmazsa Allah affeder, Şirk koşmadan öleni, sihirle uğraşmayanı, müslüman kardeşine kin tutmayanı: Tergib ve Terhip; 6c. 52. sy, Taberani, kebir ve evsat;
Üç haslet olmadıkça alim olamazsın, senden üstte olana karşı haddi aşamazsın, senden altta olanı küçümsemezsin ve ilmine karşılık dünyalık alamazsın: Darimi; 298,
Üç kırk gün geçince bir melek gelir: Müslim; 2643, İbn Mace; 76, Ebu Davud; 4708,
Üç kimsesede n kalem kaldırılmıştır; uyuyan kimseden uyanıncaya kadar, aklını yitirmede n, buluğ çağına ermemiş çocuktan: Ebu Davud; 4398, İbn Mace; 2041-2044,
Üç kişi bir ok sebebi ile cennete  girer, yapan, öğreten kullanan: Ebu Davud; 2513, Müslim; 1919, Nesei; 3068, Tirmizi; 1687,
Üç kişi gizli konuşsa dördüncüsü O’dur: Mücadele; 7,
Üç kişi hayvana binebilir: Tirmizi; 2924,
Üç kişi yola çıkınca birini imam seçsin: Ebu Davud; 2608,
Üç kişiye vekil tayin edildim; her inatçı zorbaya, şirk koşana ve tasvircil ere diyecekti r cehennemd en çıkan bir boyun: Tirmizi; 2700
Üç kişiyi Allah bağışlamaz: Nesei; 4440,
Üç kişiyle Allah konuşmaz: Nesei; 2565,
Üç mescid dışında sefer düzenlenip gidilmez; Mescid-i Haram, Mescidi Nebevi ve Mescid-i Aksa: Müslim; 1397, Ebu Davud; 2033, Buhari; 3c. 1130, Nesei; 689, 1430, İbn Mace; 1409,
Üç mil mesafeye çıktığında farzları iki rekat kılardı: Ebu Davud; 1201, Müsned; 3/129, Müslim;
Üç solukta suyu içiniz: Müslim; 2028,
Üç şey cenazeyle gider: Ailesi, malı ve ameli.Ame li kalır gerisi gelir: Tirmizi; 2485,
Üç şey diledim.İkisini verdi, birini vermedi: Tirmizi; 2266, Müslim; 2889, Ebu Davud; 4252, İbn Mace; 3951,
Üç şey ikram edildiğinde geri çevrilmez; yastık, koku ve süt: Tirmizi; 2941,
Üç şey imanın esasındandır: Ebu Davud; 2532,
Üç şey kıyamet alametler indendir, ilmin küçüklerin yanında aranması: Kitabuz-Zühd ver-rekaik; 61,
Üç şey tavsiye etti, yatmadan önce vitri kılmayı, her aydan üçgün oruç tutmayı, iki rekat kuşluk kılmayı: Nesei; 1677,
Üç şey vardır ki mümin kalbi bunda hainlik yapmaz: Darimi; 234, İbn Mace; mukaddime 18, menasik 76,
Üç şey var ki bunları kim söylerse yalan olur: Tirmizi; 3262, 3494,
Üç şey varki kimde bulunursa o kimse imanın tadını alır: İbn Mace; 4033, Nesei; 4954,
Üç şey varki ümmetim bunları terk etti, namazda elleri kaldırma, fatihadan sonra ve önce birazsuku t, secdeye vardığında ve kalktığında tekbir alma: Nesei; 883,
Üç şey verildi bana miraçta: Tirmizi; 3492, Necm; 16,
Üç şey verildi:Beş vakit namaz, bakara suresinin son iki ayeti, ümmetinde Allah’a şirk koşmayanların büyük günahlarına mağfiret olunmuştur: Müslim; 173,
Üç şeyden amel defteri kapanmaz: Ebu Davud; 2880, Nesei; 3681, Müslim; 1631,
Üç şeyden müslümanın kanı helal olur: Tirmizi; 2247,
Üç şeyi size yasaklamıştım artık yapabilir siniz. Kabri ziyaret, kurban etlerini üç günden fazla saklamayı, artık bütün kaplardan şerbet yapabilir siniz: Nesei; 5618
Üç şeyin ciddisi ciddi, şakasıda ciddidir, nikah,talak ve rica: Ebu Davud; talak 9, Tirmizi; talak 9, İbn Mace; mukaddime 7, talak 13,
Üç talakla boşamanın hükmü: Buhari; 12c. 5421, 5433, Müslim; 1433, 1472, 1480,
Üçyüz kişi denizin dışarıya attığı büyük balığı 18 gün yedik: Tirmizi; 2593,
Ümmetim 73 fırkaya ayrılacak: Tirmizi;2778, İbn Mace;3991-3994
Ümmetim 73 fırkaya ayrılır.Onların fitne bakımından en büyükleri dini reyleri ile kıyas eden, Allah’ ın helal kıldığını haram kılan ve haram kıldığını helal kılan bir kavimdir: İbn Mace; fiten 17,
Ümmetimden bir taife kıyamete kadar bulunacak: Müslim; 1920, Buhari; 16c. 7194, 7195, Ebu Davud; 2484, Tirmizi; 2287,
Ümmetimden hata ve unutma neticesin de mesuliyet kaldırılmıştır: Ebu Davud; hadler 17, Tirmizi; 1446, İbn Mace; talak 15
Ümmetimden öyle kimseler gelir ki bunlar zinayı, içkiyi, ipeği ve çalgıyı helal sayacakla r: Buhari; 12c. 5649,
Ümmetime zor gelmese her namazdan önce misvaklam ayı emrederdi m: Nesei; 7, Müslim; 42, Ebu Davud; 46-47, Tirmizi; 22, İbn Mace; 287,
Ümmetime zorluk olmasın diye keyfi öğle ile ikindiyi, akşam ile yatsıyı cem etmesi: Nesei; 603,
Ümmetimin âlimleri, israiloğullarının peygamber leri gibidir: UYDURMA. Aliyul Kari
Ümmetim arasında Muhammed  b. İdris (İmam Şafii) denilen bir adam gelecekti r.O Ümmetim için  iblisten daha zararlıdır. Ümmetim arasında Ebu Hanife denilen bir kişi gelecek, o da ümmetimin ışığıdır: UYDURMA. Tenzihuş-Şeria; 2/30, Tarihul Bağdat; 5/309, (Muhammed el-Berki diye biri uyduran.)
Ümmetimin arasını açmak isteyenin boynunu vurun: Nesei; 4010
Ümmetimin cimrileri terzileri dir: UYDURMA. Aliyul Kari; 51. sy.
Ümmetimin erkekleri ne altın ve ipek haramdır: Nesei; 5112,
Ümmetimin fitnesi maldadır: Tirmizi; 2439,
Ümmetimin hayırlısı benim içinde bulunduğum asır, sonra onu takip eden, sonra onları takip edenlerdi r: Ebu Davud; 4657, Müslim; 2535, Tirmizi; 2320, Nesei; 3840, Buhari; şehadet 9.bab
Ümmetimin ihtilafı rahmettir: UYDURMA. İbn Hazm el-İhkamu fi Usulil-Ahkam; 5c. 64, el-ElBani, silsiletu l ehadisiz zaife; 58-61, İbn Abdilberr Camiul-Beyanil İlim; 2c. 89, Camius-Sağır;
Ümmetimin kibirli kibirli yürüdüğü ve ona kralzedel er, İran ve Rum çocukları hizmet ettiği zaman, kötüleri, iyilerin başına musallat edilecekt ir: Tirmizi; 2363,
Ümmetimin yanılarak, unutarak ve baskı altında kalarak işlediklerini bağışlamıştır: İbn Mace; 2044,
Ümmetimin yaşı 60-70 arası olacak: Tirmizi: 2433, 3782,
Ümmü Seleme (ra)’nın fazileti: Müslim; 2452,
Ümmîyim ben, güneşe bakar namaz kılarım, hilale bakar oruç tutarım: Buhari; savm 13, Müslim; siyam 15, Ebu Davud; savm 4, Nesei; siyam 7,
Üstlerinde olan Rablerind en korkarlar: Nahl; 50,
Üşenerek namaz kılanın hükmü: Nisa; 142-162, Tevbe; 54,
Üvey kız ve baldızla evlenmek haram kılınmıştır: Müslim; 1449, Müslim; 247,
Üveys el-Karani’nin fazileti: Müslim; 2542,
Üzerinde mühür bulunmaya n mektup okunmaz: Ebu Davud; 4214, Buhari; libas 7/202, Tirmizi; 2860, Nesei; 5199, Müslim; libas 54-65, İbn Mace; 3641,
Üzerine Allah isminin zikredilm eği şeyden yemeyin. Çünkü o bir fısktır: Enam; 121,
Üzerine besmele çekileni yiyin: Ebu Davud; 2817,
Yahudi bir erkek ile yahudi bir kadın recm etti: Tirmizi; 1462, Ebu Davud; 4455, Müslim; hudud 14, 20, 22, 23. bablar

Reklamlar

İşlemler

Bilgi

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s
%d blogcu bunu beğendi: