T

1 04 2007

Hadis Fihristi

T

Tabiplikten anlamayanın bu işle uğraşamayacağı: İbn Mace; 3466
Tadili erkan farzdır: Ebu Davud; 858, İbn Mace; 871, Tirmizi; 264, Müslim; 471,
Taharetsi z hiçbir namaz kabul olunmaz: Buhari; 1c. 287,
Tahiyatul mescid namazı: Müslim; 875, Tirmizi; 510, Ebu Davud; 1115, Buhari; 2c. 540,
Taif gazası: Müslim; 1778,


Taklit haramdır: Ebu Davud; 4875, Tirmizi; 2504,
Taklitçilik hastalığı: Maide; 104, Araf; 28, 38, Tevbe; 30, 65, 69, Yunus; 78, Enbiya; 53, Şuara; 74, Lokman; 21, Zuhruf; 22-25,
Takma saç (peruk) takmayın: Müslim; salat 61,
Takva buradadır: Müslim; 2564,
Talak, Allah’ın helal kılıp hoşlanmadığı şeydir: Ebu Davud; 2177, İbn Mace; 2016,
Talha bin Zubeyr (ra)’ ın fazileti: Müslim;  2414, 2418,
Talut ve calut kıssası: Buhari; 7c. 3228, 8c. 3718, Bakara; 246-250
Tane tane konuşurdu, Allah Rasulü (sav): Müslim; 2493,
Tarlası olan ya kendi eksin yada emanete versin: Nesei; 3853,
Tasavvufçulara reddiye: Darimi; 210, Kitabuz-Zühd ver-rekaik; 2089,
Tasvir haramdır: Müslim; 2104, Nesei; 2033, Buhari; 4c. 1929, 5c. 2296, 16c. 7431, 7c. 3144, İbn Mace; 2151,
Taş meselesi Hz Ömer (ra)’ ın: Müslim; 1270, Buhari; hacc 50, Nesei; 2920, Tirmizi; 862, İbn Mace; 2943, Ebu Davud; 1873,
Taşın, Allah Rasulü (sav)’i selamlama sı: Müslim; 2271, Tirmizi; 3865,
Taşkınlıktan, aşırılıktan sakının:Nesei; menasik 217,İbn Mace; menasik 63,
Tatavvu (nâfile) namazları: Müslim; 728,
Taun, cinlerin azabıdır: Müslim; 2218,
Tavaf yaparken az konuşun zira namazda sayılırsınız: Nesei; 2910,
Tavla oynamanın haramlılığı:Müslim;2260,İbn Mace;3762,3764
Tavşan etinin helal kılınması: Buhari; 12c. 5603, Müslim; 1953, İbn Mace; 3243, 3245,
Tavuk etinin helalliği: Buhari; 9c. 4078, 12c. 5594, Müslim; eyman 9, Nesei; 4325, Darimi; etime 27,
Tay doğurmadan kıyâmet kopmayaca ktır: Ebu Davud; 4247, Müslim; 1847, Buhari; fiten 9/95,
Tebaasını aldatan vali olarak yıkamanın cevazı: Müslim; 339
Tebliğde metod: Bakara; 109, Nahl; 125, Araf; 199-200, Ali İmran; 159, Müslim; 2311-2319
Tecessüs, suizan ve munafese haramdır: Müslim; 2563,
Teheccüdün Rasulüllah (sav)’e farz oluşu: İsra; 79,
Tek başlarına iken namahrem kadınların yanlarına girmeyin, ya kocanın erkek yakınları, o ölümdür: Darimi; 2645, Buhari; nikah 111, Müslim; selam 20, Tirmizi; rada 16, 1180,
Tek yolcu şeytandandır, çift yolcu şeytandır, üç tanesi ise cemaattir:Muvatta;4c.374,Ebu Davud;cihad 15/79, Tirmizi; cihad 21/4
Tekbir alırken ellerini kaldırdığını gördüm:Muvatta; 1c. 95. sy
Tekbirde ellerin kaldırılacağı:Buhari; 2c. 753, Müslim; 390-401, Ebu  Davud; 722, 740, Nesei; 890, İbn Mace; 860-867, Tirmizi; 239, Müsned; 3/436, Buhari; cüzünde 12, 25, 32,
Tekfir etmenin tehlikesi: Buhari; 13c. 6076,
Tekfircin in vasıfları: Buhari; menakıp 25, Müslim; zekat 147, İbn Mace; 12, Ebu Davud; 31,
Telbiye: Müslim; 1184, Ebu Davud; 1812, Tirmizi; 825, Nesei; 2748, İbn Mace; 2918,
Telkin:Müslim;916,Ebu Davud;3117,İbn Mace;1445, Nesei; 1827
Temaim (nazarlık, muska) takmak yasaktır: İbn Mace; 3530,
Tembellik ten Allah’a sığınma: Müslim; 589,
Temettu Haccı: Müslim; 1223,
Temettu haccını Ali (ra)’ın yapması: Buhari; hac 34, Müslim; 158-161,
Temizlene nleri sever: Tevbe; 108,
Temizlenm enin sınırı kırk gündür: Tirmizi; 2906,
Temizlik (abdest) namazın anahtarıdır: Ebu Davud; taharet 31, Tirmizi; 4, İbn Mace; taharet 3,
Tenasül uzvuna dokunan abdest alsın: Nesei; 443-446,
Teravih konusunda zayıf rivayetle r: Ebu Şeybe; musannef 11c. 394, Taberani; 11c. 393, Beyhaki; 2c. 496, Nasbur-Râye; 2c. 153,
Teravih namazı sekiz rekattır: Buhari; 4c. 1866, Müslim; 738, Ebu Davud; 1341, Nesei; 1697, Muvatta; 1c. 154. 203. sy, Beyhaki; kübra 2c. 496,
Teravih namazının farz olmasından korktum: Ebu Davud; 1373, Müslim; 761, Nesei; 1605, 1395, Tirmizi; 803, İbn Mace; 1327,
Tesbih namazı: Ebu Davud; 1297, İbn Mace; 1386, Taberani; 11622, İbn Huzeyme; 1216, Beyhaki; 3/51,
Teşehhüdde oturmayı unutan sehv secdesi yapar: Nesei; 1178, Tirmizi; 387, 395,
Teşehhüde oturma ve gizli okuma: Ebu Davud; 957, 966, 967,
Teşehhüde parmak sallamak: Nesei; 889, 1268, Ebu Davud; 729, 987, Tirmizi; 293, Zadul Mead; 1/174, Müslim;
Teşehhüdü gizli okumak sünnettir: Ebu Davud; 986,
Teşekkür: Tirmizi; 2020, Ebu Davud; 4811,
Tevazu koyun sahipleri ndendir: Tirmizi; 2344,
Tevbe 31. âyetin tefsiri: Tirmizi; 3292, 3149, 3151,
Tevbe bahsi: Müslim; 2675, 2762,
Tevbe etme günde en az 100 defa: Müslim;2702, Ebu Davud; 1515
Tevekkül ve yakin : İbn Mace; 4164-4168,
Teverrük oturma:Ebu Davud;963,965,İbn Mace;862,Tirmizi; 304
Tevessül: Tirmizi; 3811, 3704, Müsned; 4c. 138, Buhari; 2c. 964, 13c. 5977, Müslim; 2743, İbn Mace; 3857,
Tevhid üzere ölen kati cennetedi r: Müslim; 26-33,
Teyemmüm ile namaz kılan vakit çıkmadan suya kavuşsa namazı iade etmez: Nesei; 432, Muvatta; 1c. 123,
Teyemmümle alakalı: Nesei; 313, Muvatta; 1c. 120,
Teyemmüm: Müslim; 368, Tirmizi; 144, Nesei; 311, İbn Mace; 565, Ebu Davud; 317,
Teyze annedir: Ebu Davud; talak 2278,
Teyze ve hala aynı nikahta kalamaz: Müslim; 1408,
Tırnak şöyle şöyle kesilir hadisi UYDURMADI R. Aliyul Kari; 87. sy,
Tilavet secdesi: Müslim; 575, Ebu Davud; 1413, 1414, Tirmizi; 577, Nesei; 1129, İbn Mace; 1057, Buhari; 3c. 1050,
Tilki ve kurt etinin hükmü: İbn Mace; 3235,
Tirmizi’nin zayıfları: 10, 12, 45, 50, 53, 54, 57, 58, 59, 77, 88, 97, 106, 112, 123, 131, 136, 137, 145, 146, 155, 166, 171, 172, 179, 184, 186, 188, 179, 195, 196, 198, 199, 200, 201, 206, 218, 233, 239, 244, 245, 251, 260, 267, 281, 285, 287, 297, 318, 319, 333, 334, 345, 355, 363, 376, 378, 379, 382, 391, 404, 407, 431, 457, 471, 474, 475, 477, 483, 489, 494, 500, 510, 512, 516, 526, 527, 528, 549, 550, 551, 560, 564, 565, 566, 575, 586, 608, 613, 614, 628, 629, 636, 638, 639, 659, 669, 686, 687, 690, 691, 696, 697, 710, 713, 714, 715, 719, 721, 722, 731, 732, 736, 738, 743, 745, 755, 781, 782, 783, 786, 798, 815, 822, 833, 845, 857, 867, 874, 882, 904, 909, 945, 946, 953, 969, 985, 990, 1017, 1022, 1024, 1033, 1043, 1046, 1059, 1062, 1067, 1068, 1079, 1081, 1082, 1086, 1103, 1130, 1148, 1170, 1233, 1273, 1305, 1338, 1339, 1340, 1343, 1344, 1350, 1374, 1386, 1387, 1404, 1407, 1412, 1425, 1447, 1448, 1468, 1473, 1477, 1488, 1510, 1515, 1526, 1532, 1533, 1540, 1543, 1547, 1554, 1567, 1589, 1602, 1606, 1621, 1624, 1632, 1661, 1677, 1688, 1692, 1695, 1717, 1728, 1734, 1741, 1750, 1756, 1760, 1761, 1767, 1770, 1788, 1801, 1822, 1835, 1836, 1839, 1842, 1844, 1845, 1852, 1864, 1869, 1871, 1877, 1888, 1892, 1895, 1898, 1907, 1909, 1915, 1917, 1919, 1921, 1932, 1947, 1948, 1953, 1975, 1977, 1978, 1982, 1994, 2006, 2011, 2014, 2017, 2018, 2027, 2028, 2029, 2039, 2046, 2052, 2061, 2062, 2063, 2068, 2075, 2081, 2091, 2102, 2110, 2121, 2140, 2144, 2145, 2149, 2157, 2161, 2162, 2163, 2166, 2168, 2170, 2171, 2182, 2183, 2184, 2197, 2198, 2200, 2206, 2213, 2238, 2239, 2240, 2242, 2261, 2269, 2286, 2307, 2308, 2310, 2335, 2339, 2350, 2368, 2369, 2371, 2376, 2390, 2400, 2402, 2408, 2418, 2443, 2444, 2451, 2454, 2455, 2461, 2476, 2481, 2490, 2491, 2503, 2514, 2515, 2516, 2523, 2524, 2525, 2534, 2542, 2544, 2546, 2549, 2556, 2557, 2565, 2566, 2568, 2576, 2577, 2578, 2591, 2592, 2594, 2599, 2601, 2602, 2608, 2612, 2613, 2614, 2620, 2621, 2630, 2631, 2639, 2640, 2641, 2653, 2654, 2655, 2656, 2663, 2664, 2666, 2667, 2668, 2672, 2673, 2674, 2677, 2678, 2687, 2689, 2692, 2693, 2696, 2697, 2702, 2707, 2708, 2709, 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2717, 2718, 2721, 2726, 2743, 2744, 2750, 2765, 2770, 2785, 2786, 2788, 2789, 2793, 2803, 2817, 2818, 2820, 2821, 2823, 2826, 2827, 2831, 2838, 2839, 2840, 2849, 2855, 2856, 2872, 2873, 2875, 2876, 2878, 2879, 2883, 2885, 2886, 2891, 2895, 2900, 2908, 2911, 2927, 2942, 2950, 2951, 2953, 2958, 2962, 2969, 2977, 3019, 3028, 3030, 3037, 3038, 3040, 3041, 3047, 3048, 3049, 3050, 3051, 3055, 3057, 3061, 3069, 3077, 3078, 3079, 3082, 3084, 3089, 3090, 3093, 3095, 3096, 3097, 3098, 3100, 3101, 3117, 3118, 3121, 3122, 3172, 3173, 3174, 3183, 3198, 3227, 3229, 3237, 3238, 3239, 3247, 3250, 3251, 3253, 3254, 3256, 3257, 3258, 3260, 3264, 3270, 3272, 3275, 3276, 3279, 3280, 3289, 3290, 3308, 3316, 3322, 3328, 3333, 3334, 3343, 3346, 3349, 3351, 3361, 3362, 3375, 3379, 3381, 3382, 3384, 3385, 3388, 3402, 3405, 3413, 3414, 3421, 3422, 3425, 3428, 3430, 3443, 3444, 3445, 3446, 3447, 3452, 3455, 3446, 3467, 3470, 3471, 3491, 3494, 3495, 3510, 3511, 3512, 3514, 3517, 3533, 3534, 3538, 3539, 3540, 3544, 3545, 3546, 3548, 3562, 3567, 3570, 3573, 3575, 3583, 3586, 3590, 3593, 3598, 3608, 3611, 3617, 3619, 3626, 3630, 3637, 3641, 3660, 3676, 3679, 3684, 3699, 3700, 3701, 3702, 3703, 3709, 3712, 3718, 3719, 3729, 3730, 3733, 3736, 3738, 3741, 3744, 3746, 3747, 3748, 3749, 3751, 3757, 3758, 3759, 3778, 3780, 3784, 3785, 3787, 3792, 3793, 3794, 3795, 3797, 3801, 3802, 3803, 3804, 3813, 3914, 3917, 3923, 3928, 3929, 3937, 3939, 3944, 3946, 3948, 3955, 3958, 3960, 3961, 3962, 3963, 3964, 3966, 3967, 3968, 3969, 3971, 3972, 3973, 3974, 3978, 3982, 3985, 3999, 4009, 4010, 4017, 4022, 4023, 4030, 4034, 4039, 4040, 4046, 4052, 4053, 4058, 4059, 4062, 4063, 4070, 4073, 4080, 4081, 4082, 4088, 4096, 4111, 4116, 4117, 4119, 4120, 4122, 4124, 4127, 4137, 4145, 4149, 4150, 4157, 4174, 4178, 4182, 4183, 4184, 4186, 4187, 4193, 4195, 4197, 4198, 4203, 4213 : Zayıf hadisler 725 tanedir. Bu hadisleri n zayıf ve uydurma olduklarını araştıran ve bu uğurda çaba sarfeden ve kendini Allah cc nin dininin hizmetine adayan Şeyh Nasıruddin El-Bani (Allah Ona Rahmet Etsin)’ ye aittir.
Tokalaşmak selamla birlikte: İbn Mace; 3702, Tirmizi; 2870
Tokatın hükmü: Müslim; 1657,
Toplantıda Allah’ı zikredin: Ebu Davud; 4855,
Topluca tevbe edin: Nur; 31, Furkan; 71, Bakara; 51, Tahrim; 8, Nuh; 10,
Topluca yere batanlar: Ebu Davud; 4289, Müslüm; 2882,
Topluluğa su veren en son içer: İbn Mace; 3434,
Toplulukt an bir kişinin selamı onlara yeterlidi r: Ebu Davud; 5210,
Toprağa batan adam: Tirmizi; 2609,
Toptan Allah’ın ipine sarılın: Enam; 153, Ali İmran; 103-105, Şuara; 13, Müslim; 1715,
Topukları aşan paçalar ateştedir: Nesei; 5295,
Tövbe edenlerle beraber oturun.Çünkü onlar kalp olarak en yumuşak olanlardır: Kitabuz-Zühd ver-Rekaik 132,
Tuvalete girerken dua: Müslim; 375, 385,
Tuvalete girerken yüzüğü çıkarmak: ZAYIF: Nesei; 5178,
Tuvalette n çıkarken dua: Tirmizi; 7, Ebu Davud; 30,
Tükürme namazda vesvese geldiğinde, sola üç kere:Müslim; 2203
Türk denen kavimle savaş edene kadar kıyâmet kopmaz: Ebu Davud; 4302, 4303, Müslim; 1912, 2912, Nesei; 3179, 3197, İbn Mace; 4096, Tirmizi; 2312, Buhari; 6c. 2741, 7c. 3367,
Türkler sizi terk edip dokunmadıkça siz de onlara dokun-mayın: Ebu Davud; 4302, Nesei; 3178,

Reklamlar

İşlemler

Bilgi

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s
%d blogcu bunu beğendi: