O

1 04 2007

Hadis Fihristi

O ( “ö” harfine tekabül eden başlıklar konunun devamında mevcuttur)

O Allah’ ın size verdiği bir sadakadır:Nesei;1433, Tirmizi; 3224
O gördüğünüz zevcem Safiye’ dir: Müslim; selam 8,
O gün onlara 50 misli sevap: Tirmizi; 3250,
O işitendir görendir: Şura; 11,


O Medine bir potaya benzer kirini atar ve temizini parlatır: Tirmizi; 4175,
On iki halifeye kadar bu dinin üstünlüğü devam edecek. Cabir (ra) dedi ki, Rasulüllah (sav)’ın bu sözü üzerine cemaat tekbir aldı ve sesli ağladılar.Bunun üzerine Rasulüllah; ‘Bu halifeler in hepsi Kureyş’ ten olacak’ buyurdu: Müslim; 1821, Ebu Davud; 4280,
O’ nun ahlakı Kur’ andı: Müslim; misafirun 139,
O senin, sende onun balcağızından tatmadıkça: Buhari; libas 6, Darimi; talak 49, Nesei; talak 9, İbn Mace; talak 32,
O şeytan sizi kendi dostlarıyla korkutuyo r: Ali İmran; 175,
O, bir nurdur nasıl goreyim: Müslim; 178,
O kendi hevasından konuşmaz: Necm; 3-4,
O Rahman arşa istiva etti: Taha; 5,
O uyumaz: Müslim; 179,
Of, üf bile deme: İsra; 23, Enbiya; 67, Ahkaf; 17,
Oğluna emret karısını boşasın: Ebu Davud;2179,Müslim; 1471, İbn Mace; 2019,
Okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkarlar: Buhari; 11c. 5151, Tirmizi; 2283,
Omuzları birleştirin namazda: Ebu Davud; 662, Buhari;
On alamet olamadan kıyamet kopmayaca k: Müslim; 157, 2901, Ebu Davud; 4311, Tirmizi; 2274, İbn Mace; 4041, 4068,
On iki rekat sünnet kılana: İbn Mace; 1140,
On kişi bir deve, yedi kişi bir inek kurban ettik: Nesei; 4370,
On sekiz gün kıyıya vuran balinanın etini yedik: Nesei; 4330,
On şey fıtrattandır: Nesei; 5008,
Ona bak çünkü anlaşabilmeniz için birbirini zi sevebilme niz için bu şarttır: Nesei; 3220,
Ona indirilen bu kitabta recm ayeti vardı: Müslim; 1691,
Onbeş yaşına girenleri mükellef sayın: Abdurrezz ak; 9717, Şafi Umm; 3/79, 7/312, İbn Sa’ad 4/143, Müslim, imare 91, Ebu Davud; 2957, 4406, Tirmizi; 1375, Nesei; talak 20, İbn Mace; 2543,
On bir kadının kocalarını övmesi: Müslim; 2448, Buhari;
On emir: Tirmizi; 3351,
On iki halifenin hepisi kureyşten olacak: Tirmizi; 2323,
Onlar Allah’ ı sever gibi eşleriniseverler: Bakara; 165,
Onlar bilmiyorl ar Ya Rabbi, kavmimi affet; İbn Mace; 4025,
Onlar dünyanın değersiz metaına karşılık dinlerini satarlar: Tirmizi; 2291
Onlar hallerini değiştirmedikçe Allah değiştirmez: Rad; 11,
Onlar için dünya hayatında müjde vardır:Tirmizi;3303, Yunus; 64
Onlar keler deliğine girse: Müslim; 2669,
Onlar ki, iman ettiler imanlarına zülüm bulaştırmadılar: Maide; 82, Lokman; 13, Tirmizi; 3261,
Onların arasında Allah’ ın indirdiği ile hükmet: Maide; 48,
Onların çoğu Allah’a ortak koşmadan iman etmezler:Yusuf; 106
Onların çoğu zanna tabi olurlar: Yunus; 36
Onu kendimden yapmadım: Kehf; 81,
Onu öldürdüler, soru bilgisizl iğin cezası değimli: İbn Mace; taharet 93, Ebu Davud; taharet 127, Darimi; vudu 191,
Orta namaz ikindi namazıdır: Tirmizi; 3166,
Orta namazı kaçırmayın: Nesei; 473,
Ortak koşmam: Cin; 20-21,
Orucu kaza eder hayızlı kadın: Buhari; 4c. 1819,
Orucun farz kılınışı: Nesei; 2092,
Orucun girişi fecrin doğuşu: Müslim; 1090,
Orucun nihayeti güneş tepeyi aşınca: Müslim; 1100,
Orucunu tamamlasın, konuşsun, gölgede otursun: Buhari; eyman 31, Ebu Davud; eyman 19,
Oruç bedenin zekatıdır: İbn Mace; 1745,
Oruç ve namazın misali: Tirmizi; 3022,
Oruçlu cima ederse kefferati: Müslim; 1111, İbn Mace; 1681, Tirmizi; 720,
Oruçlu gıybet ederse orucunu yıpratır: Darimi; 1739,
Oruçlu hanımını öpse oruç bozulmaz: Müslim; 1106, Ebu Davud; 2382, İbn Mace; 1684,
Oruçlunun duası red olunmaz: İbn Mace; 1752,
Osman (ra)’ın Bedr, Uhud ve Rıdvan beyatında olmayışı ve bunun açıklanması: Buhari; 8c. 3865, 7c. 3455, Tirmizi; 3954, Darimi; 2764, Ebu Davud; sünne 9,
Osman (ra)’ ın fazileti: Müslim; 2401,
‘Otlu yolda sefer ettiğiniz vakit deveye hakkını verin. Orada otlatın, kurak otsuz yerde sefer ettiğiniz vakit süratle seyredin. Hayvan zaafa düşmesin, gece sonunda seherde istiharat için inmek istediğinizde, yol kenarına sapın.’ dedi: Ebu Davud; cihad 63, no 2569, Müslim; imaret 1926, Tirmizi;
Otur, camiye gelince kimseye eziyet verme: Ebu Davud; salat 238
Oturanı kaldırıp yerine oturmayın: Tirmizi; 2896,
Oturarak bevl: Tirmizi; 12, İbn Mace; 307,
Oturarak namaz kılma: Buhari; 3c. 1072, Müslim; 735, Ebu Davud; 950, İbn  Mace; 1231, Nesei; 1661, Tirmizi; 372,
Oturarak su iç: Müslim; 2034,
Oturarak uyuma abdesti bozmaz; Müslim; 376,
Otuza yakın yalancı deccalin çıkacağı: Tirmizi; 2315,
Oynayan çocuklara selam verme: Müslim; 2168,
Oyuncak bebek ve oyuncak at ile oynaması Aişe annemizin: Ebu Davud; 4932, Müslim; 1422, İbn Mace; 1876, Buhari;

Ö

Öfkelenince abdest al: Ebu Davud; 4784,
Öfkelenince euzu çek: Müslim; 2610,
Öfkelenme:Ebu Davud;4777, İbn Mace;4186, Tirmizi; 2022, 2089
Öğle namazını sıcak günlerde geciktiri r, soğuk günlerde erken kılardı: Nesei; 499,
Öğle namazının önünde ve arkasında namaz: Ebu Davud; 1269, Tirmizi; 420,
Öğle ve ikindinin kıratı sezsiz olur: Müslim; 451,
Öğrenci olmadıkça âlim olamazsın, kendisiyl e amel etmedikçe ilimden dolayı âlim olamazsın: Darimi; 299, (Ebu Derda (ra)’ ın sözü)
Öğrenilecek ilim: Müslim; 6c. 105, 677,
Öğüt isteyene öğüt vermek müslümanın görevlerindendir: Müslim; selam 5,
Öldükten sonra dirilme: Müslim; 2790,
Ölen namına oruç olur: Müslim; 1147, 1149,
Ölene yeri gösterilir: Müslim; 2866,
Ölü eti haram diyor: Bakara; 173, Maide; 3, Enam; 145, Nahl; 115, Hacc; 30, denizin ölüsü helal: Buhari; 12c. 5576, Müslim; 1952, İbn Mace; 3314, Ebu Davud; 83, Tirmizi; 69,
Ölülerinize misk koyun: Ahkamul-Cenaiz el-ElBani,
Ölmeden önce ölünüz: UYDURMA: Acluni; 1/310,
Ölmek üzere olanlarınıza tevhidi telkin edin: Ebu Davud; 3117, Müslim; 916, İbn Mace; 1445, Nesei; 1827,
Ölü dostunun ayak sesini işitir:Müslim;2870, Ebu Davud; 3231 Ölü evine yemek götürün: Ebu Davud; 3132, İbn Mace; 1610, Tirmizi; 1003,
Ölü üzerine namaz kıldığınız vakit onun için ihlasla dua edin” dedi: Ebu Davud; 3199, İbn Mace; 1497, Buhari; 3c. 1263,
Ölü yerine hacc yapılır: İbn Mace; 2903-2905,
Ölülere sövmeyin:Darimi; 2514, Buhari; cenaiz 97,Nesei;cenaiz 26
Ölülerin arkasından feryat etmeyin: Müslim; cenaiz 29, İbn Mace; cenaiz 51,
Ölüleriniz üzerine Yasin suresini okuyun: ZAYIF: Ebu Davud; 3121, İbn Mace; 1448,
Ölülerinizi beyaz kefenle sarın: Tirmizi; 2961,
Ölülerinizi hayırla yad edin: Nesei; 1936,
Ölümü istemeyin: Müslim; 2680, Nesei; 1818, 1823,
Ölümü sıkça anın:Tirmizi;2409,İbn Mace;4258,4265, Nesei; 1824
Ölümü temenni etmedikçe kıyâmet kopmayaca ktır: Buhari; 15/6970, Müslim; 8c. 444,
Ölünceye kadar kimse Allah cc’ yi göremez: Müslim; 178,
Ölünün ardından kesilmeye n ameller: Müslim; 1631, Ebu Davud; 2880, Nesei; 3681,
Ölünün önce kefeni alınır, sonra borçları ödenir sonra da vasiyetle r yerine getirilir: Darimi; 3242, Buhari; cenaiz 26,
Ölürken tevbe kabul olunmaz: Nisa; 18, 168, 169,
Ölüye kuran okunmaz: Rum; 52, Fatır; 22, Necm; 39, Bakara; 286, Fıkhus-Sünne; 1/387,
Ölüyü güneş doğarken ve batarken gömmeyin: Müslim; 831, Ebu Davud; 3192, Tirmizi; 1035, İbn Mace; 1519,
Ömer bin Abdullah bayıldı ve şuurunu kaybetti geçen namazları kaza etmedi: Muvatta; vukuus salat 24,
Ömer (ra)’un Şureyh (ra)’ a yazdığı mektup: Darimi; 169,
Ömer ve Ebu Bekr’e uyun: Tirmizi; 3923, İbn Mace, 17,
Ömercik ne yapıyor kuşcuk: Buhari; edeb 81, 13c. 6092,
Önce elleri sonra dizleri koyun, deve çöküşü gibi çökmeyin: Ebu Davud; 840,
Önce namazdan hesaba çekileceksiniz: Nesei; 463-465,
Önce selam veren Allah’a yakındır: Tirmizi; 2834,
Önceki ümmetlerin yoluna karışı karışına uyacaksınız: Buhari; 16c. 7202,
Önden ve arkadan çıkan şey abdesti bozar: Maide; 6, Nisa; 43, Buhari; 1c. 288, Müslim; 362,
Önünden ye: Müslim; 2022,
Öpme abdesti bozmaz: Müslim; 2318, 2770, Ebu Davud; 5218, Nesei; 170, 171,
Örtünme ile alakalı: Ahzab; 59, Nur; 31, Müslim; 2770, Buhari; 10c. 4598, Ebu Davud; 2488,
Öşür: Müslim; 981,
Öven kimsenin yüzüne toprak saçın: Tirmizi; 2504, Müslim; 3002, Ebu Davud; 4804, İbn Mace; 3742,
Öyle açık konuşurduki birisi onun söylediği kelimeler i  saymak istese sayardı: Buhari; menakıb 23, Müslim; zühd 71,
Özür kanında kadın namaz kılabilir: Ebu Davud; 104,
Özürsüz olarak iki namazı cem etmek: Tirmizi; 187, İbn Mace; 1069, Müslim; 705,

Reklamlar

İşlemler

Bilgi

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s
%d blogcu bunu beğendi: