Y

27 03 2007

Hadis Fihristi

Y

Ya Aişe, şükreden bir kul olmayayım mı: Buhari; teheccüd 6, Müslim; münafıkın 79-81,
Ya âlim ol, ya talebe ol, ya dinleyen ol, ya bunları seven ol, beşincisi olma, helak olursun, (İbn Mesud’un sözüdür): El Acluni; 1c. 138
Ya âlim ol, ya öğrenci, veya dinleyici, dördüncüsi olma: Darimi; 254,
Yaban eşeği yenir: Nesei; 2805,


Yabancı bir erkeği karımın yanında görürsem kılıcımın keskin tarafı ile vurur öldürürdüm (Saad b. Ubade) dedi, O’ nun bu sözü Rasulüllah’a ulaştı: Buhari; 16c. 7285,
Yabancı kadına bakmayın: Tirmizi; 2925,
Yabancı kadınla baş başa kalmayın: Müslim; 2171,
Yağmur duası: Nesei; 1510,
Yağmur duasında elleri kaldırma: Müslim; 895,
Yağmurlu günde cuma namazı kılmama ruhsatı: Ebu Davud; 1057
Yağmurlu havalarda akşamla-yatsı cemedilir: Muvatta; 1c. 251
Yahudiler 71 veya 72 fırkaya ayrıldılar, Hırıstiyanlar da onlar kadar.Ümmetim ise 73 fırkaya ayrılacaktır:Tirmizi; 2778, Ebu Davud; 4596, İbn Mace; 3991,
Yahudiler kendi kabirleri içinde azab olunuyorl ar buyurdu: Müslim; 2869, Buhari; 3c. 1299,
Yahudi ve Hırıstıyanlara önce siz selam vermeyin: Tirmizi; 2842,
Yahudi ve Hıristiyanlara uyacaksınız: Tirmizi; 2271,
Yahudiler sizin islamınıza ve amininize haset ettikleri kadar hiçbir şeyinize haset etmemişler: İbn Mace; 856,
Yahudi ve hırıstıyanlar sakallarını boyamazla r: Ebu Davud; 4203, Müslim; 2103, Nesei; 5072, İbn Mace; 3621, Tirmizi; 1752,
Yahudiler le Müslümanlar karışık halde ise selam verin: Tirmizi; 2844,
Yahudiler e iki rekat namaz farzdı: Nesei; 1/285,
Yahudiler e muhalefet edin ayakkabı ve mesh ile namaz kılın: Müslim; 555, Ebu Davud; 652,
Yahudiler e ve Hıristiyanlara benzemeyi n, Yahudiler in selamı parmakla işaret, Hıristiyanların selamı elle işarettir: Tirmizi; 2835,
Yahudiler in Rasulüllah (sav)’e suikastla rı: Buhari; 8c. 3768,
Yahudiler in Rasulüllah (sav)’i zehirleme leri: Buhari; 12c. 5789, Müslim; 2189, Nesei; 4065,
Yakaları yırtmayın,yanaklarına vurmayan: Müslim; 103, 104,
Yalan uyduran cehennemd eki yerini hazırlasın: Müslim; 3004, Buhari; 1c. 267, Tirmizi; 2803,
Yalan: Müslim; 5, 2607, Ebu Davud; edep 80, Tirmizi; 2038,
Yalancı şahitlik şirk koşmaya denk:Ebu Davud; akdiye 15, hacc 30
Yalanda hayır yoktur: Muvatta; 4c. 393,
Yalanın haram ve mubah olduğu zamanlar: Müslim; 2605, Tirmizi; 2003-2038,
Yalınayak, çıplak ve sünnetsiz olarak haşrolacak: Nesei; 2083
Yalnız Allah’ a kulluk edin: Ali İmran; 26, Nahl; 53, Enam; 17, Fatiha; 4, Hud; 123, Rad; 30, Tegabun; 1, Muhammed; 19, Zümer; 38, Sebe; 22, İsra; 56-57, Kasas; 88, Furkan; 58, Beyine; 5,
Yalnız hükümdar veya görevli kimse, yahut baş olma sevda-sındaki gösterişci kimse hikayeler anlatıp öğüt verir: Darimi; 2782, İbn Mace; edep 40,
Yalnız müminle arkadaşlık et ve yemeğini ancak takvalı olan yesin: Tirmizi; 2506,
Yanaklara vurmayın: Müslim; 103,
Yanında anıldığım zaman bana salat getirmeye nin, Ramazan ayı girdiğinde günahlarını bağışlatmayanın, anne ve babası yaşlılıklarında yanında olup cenneti kazanmıyanın burnu yerde sürtülsün: Tirmizi; 3775,
Yanlarında kocaları olmayan kadınların yanlarına girmeyin: Darimi; 2785, Tirmizi; rada 17, 1181,
Yanlış kılındığında şüphelenen sonunda sehv secdesi yapar: Nesei; 1238,
Yaptığının ve yapmadığının şerrinden Allah’a sığınma: Müslim; 2716,
Yaratan bilmez mi ?: Mülk; 14,
Yaratılış: Müslim; 2789,
Yardım daima Allah’tandır: Ali İmran; 126,
Yarılması ayın: Müslim; 2800,
Yarım dinar iman varsa cennete girer: Nesei; 4979,
Yarın ne olacağını Allah bilir: Buhari; 8c. 3749,
Yarın ne olacağını kestireme zsin: Tirmizi; 2435,
Yastığımın altına siyah ve beyaz iplik koydum ama anlaya-madım: Darimi; 1701, Buhari; savm 16, Müslim; siyam 33,  Ebu Davud; savm 17, Nesei; siyam 29, Tirmizi; 3149,
Yastık, koku ve süt geri çevrilmez: Tirmizi; 2941,
Yaş ciğer taşıyan her hayvana yapılan iyilikte sevap vardır: Ebu Davud; 2550, Müslim; 2244,
Yaşayan ölü: Müslim; 231,
Yaşlılık tedavisi olmayan hastalıktır: İbn Mace; tıb 1, Ebu Davud; tıb 1, 11, Tirmizi; tıb 2109,
Yatağa yatınca adabı ve dua etme şekli: Tirmizi; 3624,
Yatsıdan sonra iki rekat sünnet:Müslim;729,730, Buhari;3c.1122
Yatsıdan sonra kılınan sünnet: Ebu Davud; 1303,
Yatsıdan sonra yatın:Ebu Davud;4849,Tirmizi;168,İbn Mace;701
Yatsının vakti: Müslim; 638,
Yaz. Allah’a yemin ederim ki buradan hak sözden başkası çıkmaz: Ebu Davud; 3646, Buhari;
Yavrum! Âlimlerle otur, onların dizlerini n dibinden ayrılma. Çünkü Allah yeri, göğün yağmuru ile dirilttiği gibi, kalbleri de hikmet nuru ile diriltir: Muvatta; ilim 59/1, 4c. 419. sy,
Yazı, kader: Buhari; 11c. 5006,
Yazma, yaratma: Buhari; 16c. 7426,
Yecuc ve mecuc: Tirmizi; 2282, Müslim; 2800,
Yed: Maide; 64, Zariyat; 47, Fetih; 10, Zümer; 67, Sad; 75, Yasin; 71,
Yedi aza üzerine secde:Müslim;490,Ebu Davud;890, Tirmizi;272
Yedi harf üzerine: Buhari; husumet 4, Müslim; misafirun 270,
Yedi kat semanın üstünden Allah evlendird i: Tirmizi; 3213, 3427, Ahmed; 3/226, İbnu Sa’ad; 8/103, Nesei; 2/76, Buhari; 16c. 7291,
Yedi kat semanın üstünden Melik’in verdiği hüküm ile hüküm verdin: Beyhaki; esma 420, Zehebi; el-Uluv 15,
Yedi kıldığı vitri: Buhari; 2c. 949, Nesei; 4c. 1717, 1710, 1714,
Yedi kimseyi Allah cc arşında gölgelendirir: Nesei; 5345, Tirmizi; 2500, Buhari;
Yedi şeyi emretti ve yedi şeyden menetti: Tirmizi; 2828, 2960, Buhari; cenaiz 2,Müslim; selam 5,6, Nesei;cenaiz 53, İbn Mace;cenaiz 1
Yedi tehlikeli şeyden sakının: Tergib ve Terhip; 7c. 45, Buhari;
Yedi yaşına gelince namazı emret:Ebu Davud;494, Tirmizi; 403
Yedi yaşında evlendi: Ebu Davud; 2121, Müslim; 1422, İbn Mace; 1876,
Yedi yüz gibi büyük cemaat olunduğunda bile namaz gizli kılınabilir: İbn Mace; 4029,
Yedi gün bakireyse, üç gün dulsa zifafta kalır: Ebu Davud; 2124, Müslim; 1461,
Yediğinizden yedirin, onları dövmeyin: Ebu Davud; 2144, Müslim; 1662,
Yellenme abdesti bozar: Buhari; 1c. 288, Müslim; 362, Tirmizi; 74, Nesei; 158,
Yemeği atmayın: İbn Mace; 3353,
Yemeği sağ elle yemek: İbn Mace; 3266-3268,
Yemeği yerken önce besmele çekin: İbn Mace; 3264,
Yemek duası: İbn Mace; 3283-3585,
Yemek yedirirsi n, tanıdığına tanımadığına: Buhari; iman 20,
Yemek yeme zamanı abdest alma: İbn Mace; 3260, 3261,
Yemen valisi Muaz b. Cebel’e Rasulüllah (sav)’in tavsiyele ri: Buhari; 9c. 4042,
Yemene Muaz’ın gönderilişi ve ne ile hükmedersin hadisi: ZAYIF: Tirmizi; 1343, Ebu Davud; 3592, Nesei; kudat 11, Darimi; mukaddime 20,
Yemenli imanlı, Yemenli hikmetli: Müslim; 52,
Yemenlile r size geldiler ve musafahayı ilk olarak onlar getirdile r: Ebu Davud; edep 153, 5213,
Yemin, Allah içindir: Buhari; 10c. 4806-4902, Müslim; 1646,
Yemin edipte üzerine inşallah derse artık ona yeminini yerine getirmediği takdirde günah yoktur: Tirmizi; 1570, Ebu Davud; eyman 9, Nesei; eyman 18, 39,
Yemin malı sattırır ama bereketi giderir: Nesei; 4439,
Yemin, ettirenin niyeti üzerinedir: Müslim; 1653,
Yemin: Müslim; 1646,
Yemini bozma: Nahl; 91-92, 94, Maide; 89,
Yeminin kefareti: Maide; 89, Müslim; 1649-1652, Bakara; 225, Tirmizi; 1569, Ebu Davud; 3277, Buhari; 14c. 6414-6577, Nesei; 3766,
Yeni doğan çocuğa yedinci gün isim verilir ve  akika kesilir: Tirmizi; 2988,
Yerde elbiseyi sürümeyin: Müslim; 2085,
Yerde ve gökte ne varsa gönüllü gönülsüz, O’na teslim olmuştur: Ali İmran; 83, Rad; 15,
Yerden yüksek her kabri yer seviyesin e indir ya Ali: Nesei; 2033
Yeri kiraya verme: Müslim; 1544,
Yerle gök arasında cinlerin ve insanların âsileri hariç hiçbir şey yoktur ki benim Allah’ın elçisi olduğumu bilip tastik etmesin: Darimi; 18,
Yetmiş kusur şubedir iman: Müslim; 35, Ebu Davud; 4676, Tirmizi; 2746, Nesei; 4974, 5007, İbn Mace; 57, Buhari; 166,
Yetmiş üç fırka hadisi: Ebu Davud; 4596, Darimi; 2521, Tirmizi; 2779, İbn Mace; 3991-3992,
Yıkanan kadının saç örgüsünün hükmü: Müslim; 330, 331,
Yılan ve akrep sokmasında rukye yapma: İbn Mace; 3517,
Yılan ve akrebi namazda bile öldürebilirsiniz: Ebu Davud; 921, Tirmizi; 386, İbn Mace; 1245,
Yılanların bütününü öldürün, kim onların intikam alacağın-dan korkarsa o benden değildir: Ebu Davud; edep bab 174, 5249,
Yılanların öldürülmesi: Müslim; 232, 2233,
Yıldızlardan medet uman kafirdir: Müslim; 125, Ebu Davud; tıb 22, Buhari; ezan 156,
Yırtıcı hayvanlar insanlarl a konuşmadan, papucunun kemeri kişi ile konuşmadan ve kişinin uyluğu, arkasında ailesinin ne yaptığını kendisine bildirilm eden kıyâmet kopmaz: Tirmizi; 2272,
Yırtıcı hayvanların derilerin i kullanmak tan bizi nehyetti: Ebu Davud; 4132, Nesei; 4258, Tirmizi; 1830,
Yirmi dokuz gündür ay: Müslim; 1082,
Yirmi sene unutan bir namazı, ondan başkasını kılmaz: Buhari; 2c. 648,
Yiyecek ve içeçek olmayan çorak bir yerde devesi yedeğini sürükleyerek kaçan ve üzerinde kendisini n yiyeceği ve içeceği bulunan bu hayvanı yorulunca ya kadar arayan, sonra bir ağacın dibinden geçerken yedeği ağaca dolaşan, bu suretle onu ağaca dolaşmış bulan bir adamın sevincine ne dersiniz? buyurdu. Biz, çok (sevinçli) olur ya Rasulüllah dedik. Bunun üzerine Rasulüllah (sav), beri bakın, vallahi kulunun tevbesine Allah’ın sevinmesi, bu adamın devesine sevinmesi nden daha çoktur: Müslim; 2746,
Yiyip içmenin adabı: Müslim; 2017,
Yoksullar a sadaka: Müslim; 2984,
Yol üstünde oturanın haklarında biri selam almadır: Müslim; 2161,
Yola oturmayın: Ebu Davud; 4815, Müslim; 2121, 2326,
Yolcu olmama halinde dört rekat, yolcu  iken iki rekat ve korku anında bir rekat olarak farz kılmıştır: Ebu Davud; salah 287. bab no 1247, Müslim; salatün misafirun babı, salatül-havf 143-687, Nesei; salatül-havf 1533, Buhari; 3c. 1060,
Yolcudan oruç ve namazın yarısı muaf tutuldu: Nesei; 2310,
Yolculuğu gece yapın, yeryüzü gece dürülür buyurdu: Ebu Davud; 2571, Tirmizi;
Yolculuk azabtan bir parçadır. Sizden birisinin uyumasına, yemesine, içmesine mani olur. İşini gören ailesine dönmeye acele etsin: Müslim; imaret 1179, Muvatta; 4c. 375 sy, Buhari; umre 26/19,
Yolculukt a meshin mühleti üç gündür: Nesei; 127,
Yolculukt a oruç yenebilir: Müslim; 1113,
Yolculukt an dönünce iki rekat namaz: Ebu Davud; 1229,
Yolcunun namazı kısaltması: Müslim; 685,
Yoldan eziyet veren şeyleri giderin: Müslim; 1914,
Yoldan uzak kamp kurun yollar geceleyin haşaratın barınağıdır: Tirmizi; 3012, İbn Mace; 3772,
Yolun ne kadar olacağı: Müslim; 1613,
Yorulursa n namazda otursun: Müslim; 784, Ebu Davud; 1312,
Yumuşak olun: Müslim; 2593, Ebu Davud; 4807,
Yusuf’ un sabrı: Buhari; 10c. 4472,
Yüce Allah’ ın sıfatları: Buhari; 6c. 2984,
Yüksek sesle zikir etmeyin:Buhari;8c.3929,İsra;111, Araf;55,205
Yürümek, namazda: Ebu Davud; 684, 922, Nesei; 1207,
Yüz sene başında sünneti bidattan ayıran bir ilim sahibi zat gelir: Ebu Davud; 4291,
Yüz yılda bir müceddit gelir: Ebu Davud; 4864,
Yüzden bir eksik 99 ismi vardır: Buhari; 16c. 7266,
Yüze peçe vurulması ele eldiven takılacağı: Ebu Davud; 1823, 1824-1833, Tirmizi; 834, Nesei; 2682, Müslim; 2770,
Yüzleri kazımak onların alametidi r: Buhari; 16c. 7334,
Yüzü koyun yatmayın: Tirmizi; 2917, İbn Mace; 3723,
Yüzük bir miskale ulaşmasın:ZAYIF. Nesei;5160, Tirmizi; 1845
Yüzük sol serçe parmağa takılır, onun yanındakine takmayın: Nesei; 5252,
Yüzük sol serçe parmağa takılır: Nesei; 5252, Müslim; 2095, İbn Mace; 3647,
Yüzük, mühür olarak kullanılır: Ebu Davud; 4214, Tirmizi; 1799, Nesei; 5199, Müslim; libas 54-65, İbn Mace; 5199,
Yüzünün kılını yolana lanet ediyor: Tirmizi; 2931,
Yüzünüzü Beytullah’a karşı dönmek şartıyla doğu ile batı arası kıbledir: Muvatta; 1c. 256,hadisleri; 6c. 255. sy.

Reklamlar

İşlemler

Bilgi

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s
%d blogcu bunu beğendi: